MEDIA MARKT – 23/12/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie op een dubbele pagina met een rode achtergrond toont, tussen de andere producten, 2 mannen in slip zonder hoofd met de volgende tekst : « Vieux pour nouveau. Jusqu'à 100,- pour votre ancien GSM* ». De asterisk verwijst naar de tekst : « Conditions et plus d'informations au département telecom de votre Media Markt ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame maakt misbruik van de naaktheid van de mens in de mate dat er geen enkel verband bestaat met het product. De slogan vormt een aantasting van de menselijke waardigheid in de mate dat hij aanzet om een oudere persoon (een echtgenoot, een werknemer) te verstoten ten voordele van een jongere persoon.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de betreffende campagne enkel verwijst naar de vervanging van een GSM op een originele manier die humoristisch werd getint en dat hij overtuigd is dat de menselijke waardigheid in dit geval niet in het gedrang komt.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de afbeelding van het menselijk lichaam geen enkel verband vertoont met het product in kwestie (GSM). Zij was van oordeel dat de visual in combinatie met de tekst de menselijke waardigheid aantast en niet getuigt van een behoorlijk gevoel voor sociale verantwoordelijkheid, hetgeen strijdig is met de artikelen 1 ,al.2 en 4, al.1 van de IKK code. De advertentie kan inderdaad gepercipieerd worden als vernederend voor bejaarde personen en als misplaatst daar het menselijk lichaam vergeleken wordt met een wegwerpvoorwerp. In dat opzicht heeft de Jury de aandacht van de adverteerder gevestigd op punt 2 van haar aanbevelingen aangaande de afbeelding van de mens in de reclame. Zij heeft de aanbeveling gedaan om dergelijke boodschap niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij rekening zal houden met de aanbevelingen van de Jury, zonder aan het humoristische karakter van zijn campagnes te raken.

Adverteerder: MEDIA MARKT
Product/Dienst: Promotie GSM
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/12/2003