MEDIA MARKT – 21/02/2018

Beschrijving van de reclame

Bij de afbeelding van het product “CALOR Stoomgenerator Pro Express Care” staat op de website van Media Markt het woord “CASHBACK!” vermeld in witte letters in een rode rechthoek.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat de stoomgenerator in kwestie op 8 februari 2018 op de website van de adverteerder te koop stond met een cashback van 50 euro. Als hij dit ging nakijken via de link die men moest aanklikken, kwam hij bij de site van de producent uit waar stond dat de actie maar liep tot 31/01/2018.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat wanneer de klant doorklikt op het product waarbij “cashback” staat vermeld, normaal een banner van het merk Calor tevoorschijn komt waarbij meer info over de cashback wordt gegeven. De klant dient dan door te klikken op de website van Calor zelf en vindt daar meer informatie over de voorwaarden en het bedrag van de cashback.
In dit geval was de banner van Calor zelf niet meer online op de betrokken productpagina van Media Markt. Hierdoor kon de klant niet meer zien of er een cashback was of niet.
Na verificatie is gebleken dat de cashback-actie in kwestie geldig was tot 31.01.2018, maar dat vergeten werd om de vermelding “cashback” te verwijderen op die datum.
De adverteerder deelde tevens mee dat de vermelding werd verwijderd en excuseerde zich voor het ongemak dat de klant ondervonden heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat op de website van de adverteerder op 8 februari 2018 bij het product in kwestie een rode rechthoek met daarin “CASHBACK!” vermeld stond.

Zij heeft er echter tevens nota van genomen dat in de aankondiging van de cashback-actie in kwestie op de productpagina van de producent zelf 31 januari 2018 vermeld stond als einddatum van de actie.

Hoewel zij tevens nota genomen heeft van de reactie van de adverteerder volgens dewelke het om een vergetelheid ging waarbij nagelaten werd om de rode rechthoek met daarin “CASHBACK!” tijdig van zijn website te verwijderen, is de Jury van mening dat de presentatie van de actie zoals die nog op 8 februari 2018 op de website van de adverteerder aanwezig was van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden wat betreft de duurtijd van het promotionele aanbod.

Zij is derhalve van oordeel dat deze reclame op de website van de adverteerder strijdig is met artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC Code).

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de foutieve informatie meteen van zijn website heeft verwijderd.

Adverteerder: MEDIA MARKT
Product/Dienst: Stoomgenerator
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/02/2018