MEDIA MARKT – 16/04/2008

Beschrijving van de reclame

Drie mannen en een varkentje kijken op een computerscherm naar de nieuwe folder van Media Markt terwijl een blonde vrouw in een minirok voorbij wandelt.
Varkenstem : « Bon, ben, je crois qu’on y est, notre folder, c’est vraiment de la bombe ! »
« Ohlala, à propos de bombe, t’as vu la cochonne ? »
Een van de mannen antwoordt met een afkeurende stem: « Ben, c’est toi, le cochon, hein. »
Het varkentje stemt in « Ah ouais, c’est vrai ».

Afbeelding van een koelkast van het merk LG met vermelding van enkele kenmerken.
Mannelijke voice off : « Le frigo LG, 544 litres, système no frost, home bar, 1175 euros ».

Tekst en voice off : « Groin groin groin. Cochonnement moins cher et bien plus encore. »

Tenslotte komt het varkentje opnieuw in beeld. Hij schudt zijn hoofd en zegt “Media Markt. Je ne suis pas fou.” Vermelding van de naam en website van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

In deze spot, wordt een kort gerokte jonge vrouw beschouwd als een “varken”. De reclame zinspeelt – verder – waarschijnlijk op de varkenspaarpot, hetgeen vulgair woorden is, bovendien is de grofheid t.o.v. een vrouw niet aanvaardbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de klacht weerlegt omwille van de volgende reden:
1. Het woord “cochonne” waarover sprake is in de klacht, is een allusie op de titel van de campagne “cochonnement moins cher”, wat een letterlijke vertaling is van “zwijnegoedkoop”. Het woord moet dan ook in dit licht opgevat worden.
2. Het varkentje dat deze woorden uitspreekt wordt ook gewezen op zijn “uitspraak”. Het gebruik van het woord “cochonne” wordt door een personage in de spot duidelijk afgekeurd. Na de uitspraak van het varkentje zegt een ander personage duidelijk “Mais non, c’est toi le cochon”. Uit deze uitspraak blijkt duidelijk dat het woord afgekeurd wordt.
3. Het ligt niet in zijn bedoeling om vrouwen hiermee te choqueren.
4. Het gebruik van een varkentje in een reclamespot is niet vulgariserend bedoeld, zoals in de klacht wordt verwoord. Integendeel, de reclamespot maakt gebruik van een lief roos biggetje, dat duidelijk een allusie maakt naar een “spaarvarkentje”.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het het varkentje is dat zegt “t’as vu la cochonne” (verwijzend naar eigen vrouwelijke soort), waarop een ander personage (een man) afkeurend reageert “c’est toi le cochon”.

Rekening houdend met wat voorafgaat (negatieve uitlating is afkomstig van onecht personage + terechtwijzing) is de Jury van oordeel dat deze spot niet van aard is om de gemiddelde consument te choqueren, noch om gepercipieerd te worden als een aantasting van de menselijke waardigheid.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEDIA MARKT
Product/Dienst: Media Markt
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/04/2008