MEDIA MARKT – 13/03/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont verschillende hardwareproducten met prijsaanduiding en vermelding van de eigenschappen. Tekst: “Je moet gek zijn om ergens ander te kopen. Hardware aan softprijs. Media Markt. Ik ben toch niet gek.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is beledigend, zowel voor de klant als voor andere concurrerende bedrijven. Zij impliceert dat men mentaal niet in orde is als men niet bij Media Markt koopt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder weerlegde de klacht omwille van de volgende redenen:
1.“Je moet gek zijn om ergens anders te kopen” is een variante op de internationaal aanvaardde slagzin “Ich bin doch nicht blöt”, vertaald “Ik ben toch niet gek”. Minstens is het helemaal niet de bedoeling in hoofde van Media Markt iemand hiermee te lasteren.
2.“gek zijn” wordt door de klager geïnterpreteerd als “mentaal niet in orde zijn”. Dat is niet de interpretatie die Media Markt er aan geeft. In het Van Dale groot woordenboek der Nederlandse taal heeft het woord “gek” verschillende betekenissen zoals “van het verstand beroofd”, maar “mentaal niet in orde zijn” is er niet in opgenomen. Bovendien moet “Gek” hier niet in zijn letterlijke betekenis opgevat worden, maar in zijn ironische betekenis. Men gebruikt ook uitdrukkingen zoals “zich gek lachen” waar men ook niet bedoelt dat men zo hard lacht tot men niet meer mentaal in orde is.
3.De klacht beweert dat Media Markt impliceert met zijn slagzin “je moet gek zijn om ergens anders te kopen”, dat al wie niet bij Media Markt koopt, “mentaal niet in orde is”. De slagzin is niet gemaakt met de bedoeling te impliceren dat mensen die “ergens anders” kopen “mentaal niet in orde zijn”.
4.Daarenboven wordt er in de slagzin “je moet gek zijn om ergens anders te kopen” ook zeker niet beweerd, dat mensen die “ergens anders” kopen “mentaal niet in orde zijn”.

De adverteerder stelde tenslotte dat hij het betreurt dat deze slagzin anders geïnterpreteerd wordt, zoals verwoord in de klacht.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat de zin “je moet wel gek zijn…” niet van aard is om de meerderheid van het publiek te choqueren of te beledigen en evenmin de menselijke waardigheid aantast. Deze zin beoogt enkel om de boodschap kracht bij te zetten en dient niet letterlijk opgevat te worden.
Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: MEDIA MARKT
Product/Dienst: Hardware producten
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/03/2007