MEDIA MARKT – 11/03/2014

Beschrijving van de reclame

VO: “Bij Media Markt testen we onze BTW-actie. Of u betaalt de BTW.”
Man: “Goeiedag, ’t is voor een flatscreen.”
VO: “Of Media Markt betaalt de 21% BTW.”
Man: “Oh, maar dan wil ik ook nog een tablet en een stofzuiger en een koffiekan.”
VO: “BTW, weg ermee. Van 26 februari tot 2 maart. Jaja, ook op zondag en op onze webshop. Voorwaarden op mediamarkt.be. Media Markt, ik ben toch niet gek.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat men in de radiospot geen melding maakt van de volgende 2 feiten:
- de korting geldt maar voor bepaalde producten en zeker niet alle producten;
- om de korting te laten gelden moet men bij het binnenkomen van de winkel eerst een bon afhalen.
De "kleine lettertjes" met deze voorwaarden moet men gaan zoeken op de website.
De klager vindt de reclame misleidend.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in de radiospot duidelijk te horen is: “voorwaarden op mediamarkt.be”. Hij nodigt dus de consument uit om een kijkje te nemen op de website om kennis te nemen van de actievoorwaarden (en dus de uitsluitingen). Op de website was alle relevante informatie voorhanden voor wat betreft de uitgesloten producten. De adverteerder deelde tevens ander promotiemateriaal mee waarop de voorwaarden vermeld stonden.

De Wet marktpraktijken gaat uit van het begrip “gemiddelde consument” om uit te maken of reclame misleidend is of niet. De consument in wiens ogen misleiding dient beoordeeld te worden, is de consument zoals die reeds ettelijke malen in de rechtspraak van het Hof van Justitie is gedefinieerd en die tevens is opgenomen in de EU Richtlijnen, met name de gemiddelde, geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument. De beoordeling van eventuele misleiding dient ook te geschieden rekening houdend met alle concrete omstandigheden van het geval. Er kon redelijkerwijs verwacht worden dat er producten uitgesloten waren tijdens deze actie.

De adverteerder is van oordeel dat hij de consument goed heeft ingelicht en er geen misleiding kon zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot in kwestie en vastgesteld dat daarin op het einde duidelijk wordt vermeld: “Voorwaarden op mediamarkt.be.”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat de actievoorwaarden waarnaar de klager verwijst niet alleen wel degelijk beschikbaar waren op zijn website, maar tevens via andere kanalen.

De Jury is van mening dat de consument aldus voldoende geïnformeerd wordt omtrent deze beperkingen aan de aanbieding.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEDIA MARKT
Product/Dienst: BTW-actie
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/03/2014