MEDIA MARKT – 06/05/2014

Beschrijving van de reclame

De spot toont jongeren die een feestje bouwen en vervolgens één van de jonge vrouwen die de volgende ochtend de woonkamer binnenkomt. We zien haar langs de achterzijde, in een slip.
Ze verrast een jongeman die verdiept is in zijn tablet en ze roepen allebei. Ze neemt de tablet van hem af om haar borsten te verbergen. Op de tablet horen en zien we daarna drie jongeren die aan het lachen zijn. Aan het einde de tekst: « Pour tous les fans de prix fous, bienvenue chez nous ».

Motivering van de klacht(en)

De nieuwe reclame van Media Markt toont een bijna naakte vrouw in een groteske situatie. De klager vindt deze reclame degraderend voor het beeld van de vrouw en was geschokt dat ze in prime time werd uitgezonden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is van mening dat de klager ongelijk heeft en dat dit spotje conform is met artikel 2 van de ICC-code.

Ten eerste gaat het om reclame gericht op jongeren (zij zijn de doelgroep; het product is een tablet), waarvan hij aanneemt dat zij - volgens de huidige zeden en gewoonten - er niet door gechoqueerd zijn. Het zijn geen expliciete beelden waarbij de “borsten” duidelijk en zichtbaar in beeld komen. Ten tweede zijn er andere reclamespotjes gemaakt of getoond waarbij meer expliciete beelden worden getoond of explicietere suggesties aanwezig zijn. Ten derde dient volgens de adverteerder vooral gekeken te worden naar het humoristische karakter van deze spot (inzake de technologische mogelijkheden van een tablet).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot de ochtend na een feestje toont. Men ziet de rugzijde van een vrouw in slip die een jongeman verrast die in zijn tablet verdiept is en ze neemt de tablet van hem af om haar borsten te verbergen.

De Jury is van oordeel dat deze spot de waardigheid van de vrouw niet aantast en geen afbreuk doet aan de geldende fatsoensnormen.

Ze is eveneens van oordeel dat de spot niet van aard is om door de gemiddelde consument als seksistisch of denigrerend voor vrouwen ervaren te worden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spot niet in strijd is met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MEDIA MARKT
Product/Dienst: Media Markt
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/05/2014