MEDIA CONSULTING (F) – 16/04/2002

Beschrijving van de reclame

Met als headline : ““Nieuwe generatie” afbeeldingen in 2 minuten op uw draagbare telefoon per SMS op 3436”, stelt de advertentie afbeeldingen, beltonen, verrassende boodschappen en antwoordberichten voor. Verschillende telefoonnummers om te bestellen zijn vermeld alsook verschillende prijzen.

Motivering van de klacht(en)

De reclame is bedrieglijk want na bestelling betaalt men, maar men ontvangt niets.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat er tijdens het teleladen een storing kan optreden in welk geval hij ofwel de cliënt terugbetaalt ofwel alsnog de gevraagde dienst verstuurt. De klager werd verzocht om contact op te nemen met de adverteerder.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie louter een postbus vermeldt. Op basis van art. 78.1° WHP heeft zij de aanbeveling gedaan om het volledige adres te vermelden opdat de consument zou weten op welk adres de onderneming gevestigd is indien zij met haar in contact wil treden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij het volledige adres zal vermelden.

Adverteerder: MEDIA CONSULTING (F)
Product/Dienst: Logo's en beltonen
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  16/04/2002