MCNEIL NUTRITIONALS LTD. (VK) – 31/08/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een afbeelding van het product in kwestie, omringd door 2 sojascheuten die een hart vormen boven het product. Tekst in de afbeelding van het hart : “Hou je van soja en niet van cholesterol ?”. Tekst onderaan : “Dan hebben we goed nieuws voor jou! Benecol Fruit & Soja Drink is de allereerste minidrink* op plantaardige basis die actief je cholesterol aanpakt! Eén klein flesje per dag kan al na twee weken je slechte cholesterol tot 14 % doen dalen. Hij is arm aan verzadigde vetten, lactosevrij en heeft de heerlijk frisse smaak van tropische vruchten. Maak dus elke dag een gezond gebaar. Met de nieuwe Benecol Fruit & Soja Drink!”. “Nieuw! Benecol Fruit & Soja Drink. * Met cholesterolverlagende plantenstanolester”.

Motivering van de klacht(en)

De advertentie geeft geen correcte informatie weer aan de consument wat betreft de inhoud van het product : er worden sojascheuten getoond terwijl sojamelk op basis van sojabonen is. Bovendien geeft de advertentie de illusie dat sojascheuten goed zijn voor de cholesterol, wat niet het geval is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder gaf vooreerst een toelichting over zijn bedrijf, alsook uitleg over plantenstanol en Benecol. Hij liet gelden veel belang te hechten aan de correctheid van de informatie over zijn producten en stelde van mening te zijn dat deze advertentie geenszins misleidend is en deelde volgende mee:
1) consument wordt niet misleid over de samenstelling van het product:
Benecol Fruit&Soja Drink wordt niet gecommercialiseerd als “sojamelk”. De officiële productbenaming is “sojadrank met tropische vruchtensmaak en toegevoegde plantenstanolen, met suikers en zoetstof”. Het betrokken product is ontwikkeld voor mensen die graag producten obv soja consumeren of dit eventueel moeten doen omwille van een allergie aan melkingrediënten. Ook voor deze mensen is er nu een mini-drink beschikbaar die actief de cholesterol beïnvloedt. Vandaar dan ook de slogan: Hou je van soja en niet van cholesterol. De twee sojascheuten die rond het flesje gaan en boven het flesje een hartje vormen zijn overduidelijk enkel een visualisatie van een deel van die slogan (hou je van soja).
Op geen enkele manier wordt beweerd dat er in het product sojascheuten aanwezig zouden zijn en het is ook onaannemelijk dat de gemiddelde consument tot die conclusie zou komen. De afgebeelde sojascheuten trekken vooral de visuele aandacht op de slogan “hou je van soja en niet van cholesterol”. Ze zijn ook groter dan het afgebeelde product en de gemiddelde consument zal wel begrijpen dat het om een grafische creatie gaat. Het product bevat 3,8% sojameel en dit wordt vermeld op het etiket. De adverteerder legde uit dat sojameel geproduceerd wordt uit sojabonen (sojascheuten zijn de ontkiemde sojabonen waaruit het sojameel wordt geproduceerd). Een afbeelding van sojascheuten misleidt de consument dan ook niet over de samenstelling van het product, zeker niet in combinatie met de ingrediëntenlijst op het etiket. De adverteerder verwees terzake naar rechtspraak en andere voorbeelden.

2) de advertentie geeft niet de illusie dat het cholesterolverlagend effect te danken zou zijn aan sojascheuten:
In de advertentie wordt uitdrukkelijk vermeld dat het product gebaseerd is op “cholesterolverlagende plantenstanolesters”, hetgeen ook blijkt uit het etiket. Er wordt op geen enkele manier beweerd dat het cholesterolverlagend effect te danken zou zijn aan soja. De nadruk op soja is er enkel omdat dit de eerste mini-drink is obv soja met toegevoegde plantenstanolesters of plantenstenolesters. De gemiddelde consument zal uit de advertentie afleiden dat er reeds niet-plantaardige mini-drinks (niet gebaseerd op soja) beschikbaar zijn die de cholesterol actief beïnvloeden, waaruit enkel kan worden afgeleid dat het cholesterolverlagend effect van de Benecol Fruit&Soja Drink niet van soja afkomstig is. Louter ten overvloede merkte de adverteerder op dat soja overigens wel degelijk een positieve invloed kan hebben op het cholesterolgehalte en hij verwijs daarvoor naar een bewering (25 gr soja-eiwitten per dag als onderdeel van een dieet dat laag is aan verzadigde vetten, kan helpen om het cholesterolgehalte te verlagen) die werd goedgekeurd door het Joint Health Claims Initiative in het VK en die aan de Europese Commissie ter goedkeuring zou worden voorgelegd.
Hij benadrukte echter dat het cholesterolverlagend effect in het product in kwestie wordt veroorzaakt door plantenstanolesters en niet door soja en zulks ook verduidelijkt wordt in de advertentie.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury vastgesteld dat de titel “Hou je van soja en niet van cholesterol?” zich richt tot al dan niet gedwongen gebruikers van soja die bovendien ook bezorgd zijn om hun cholesterol, zonder dat er wordt geclaimd dat soja een cholesterolverlagend effect zou hebben. In de tekst onderaan wordt bovendien verduidelijkt dat het cholesterolverlagend effect te wijten is aan plantenstanolester. Gelet hierop is de Jury van oordeel dat deze titel niet van aard is om verkeerd begrepen te worden door het brede publiek.

Wat de afbeelding van sojascheuten betreft die rond het flesje gaan en bovenaan een hartje vormen, lijkt het haar duidelijk dat het om een visualisatie van de slogan “hou je van soja” gaat en teneinde “soja” grafisch te benadrukken. In dat opzicht, en rekeninghoudend met het feit dat de etikettering duidelijk “sojameel” vermeldt, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consument te misleiden omtrent de inhoud/samenstelling van het product in kwestie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: MCNEIL NUTRITIONALS LTD. (VK)
Product/Dienst: Benecol met soja
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  31/08/2007