MC DONALD’S – 06/05/2019

Beschrijving van de reclame

De Franstalige placemat toont een team van drie personen, een vrouw en twee mannen, die allemaal glimlachen en dicht tegen elkaar staan. Daarnaast een tekst met een speels grafisch ontwerp: “Rejoins notre équipe”. Daaronder de vermeldingen “Tu veux bosser chez nous? Postule sur www.workatmcdo.be”.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster beschrijft de foto op de placemat als een afbeelding van een jonge vrouw die stevig aan de armen en de taille wordt vastgehouden door twee mannen, die wegkijkt en niet echt op haar gemak lijkt.  
Ze vindt dit persoonlijk erg ongepast en onverantwoordelijk vanwege de adverteerder. Volgens haar gaat er een zekere ongemakkelijkheid uit van deze foto, zeker voor een vrouw, en gaat het om een vernederend beeld van de vrouw en van de man-vrouw verhouding. 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betreurt het dat deze campagne iemand gekwetst heeft en verduidelijkte dat het gaat om een rekruteringscampagne waarvan de acteurs de eigen teamleden zijn die bij McDonald’s werken. In het geval van de betrokken afbeelding heeft de jonge vrouw vrijwillig meegewerkt aan de campagnefoto en heeft ze meegedeeld dat er tijdens de fotosessie een sfeer van oprechte kameraadschap tussen hen hing en dat ze zich op geen enkel moment beschaamd of ongemakkelijk gevoeld heeft met haar collega’s. Voor deze teamleden ging het over het overbrengen van de goede sfeer die er heerst tussen de collega’s, in alle spontaniteit en authenticiteit. Deze jonge mensen zijn geen professionals van de reclamefotografie, maar jonge enthousiaste managers. In team kunnen werken en de klanten met de glimlach ontvangen zijn essentiële kwaliteiten binnen de restaurants van de adverteerder.  

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de placemat in kwestie een team van drie lachende personen toont die dicht tegen elkaar staan, met onder meer de tekst “Rejoins notre équipe”.  

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat deze placemat deel uitmaakt van een rekruteringscampagne waarvan de acteurs de eigen teamleden zijn die bij McDonald’s werken en waarbij de jonge vrouw de sfeer tijdens de fotosessie omschreven heeft als een “oprechte kameraadschap”. Volgens de Jury brengt de afbeelding inderdaad de kwaliteiten over die de adverteerder verlangt, namelijk in team kunnen werken en de klanten met de glimlach ontvangen.  

Gelet op het voorgaande is de Jury van mening dat de gemiddelde consument de communicatie in kwestie niet zal interpreteren in de zin de klaagster eraan geeft, en dat ze niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens.  

Zij is eveneens van oordeel dat ze evenmin denigrerend is voor de vrouw en geen negatief beeld geeft van de man-vrouw verhouding. 

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten. 

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: MC DONALD'S
Product/Dienst: Rekruteringscampagne
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  06/05/2019