MC DONALD’S – 04/03/2003

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een mannenstem die zegt : “Dit is het hoeveelheid werk die een verpleegster moet doen om bij Mc Donald's 4 chicken Mc Nuggets te kunnen kopen”. (Vrouwenstem) : “Kleedt u maar terug aan”. “Ontdek nu de eurodeals van Mc Donald's. Deze maand : 4 chicken Mc Nuggets voor maar 2 euro. Mc Donald's ieder z'n mm”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend en oneerlijk want mensen hebben niet in 2 seconden 2 € verdiend want dan zouden ze 2.400 € per uur verdienen. Bovendien is dit een kaakslag voor alle verpleegsters wiens job meer inhoudt dan “Kleedt u maar terug aan”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de bedoeling erin bestaat om de lage prijzen in de verf te zetten en daarom verwezen wordt naar een makkelijk herkenbaar beroep(in casu verpleegster, in andere spots kok, fotograaf, trambestuurder,…) om duidelijk te maken dat iedereen zich zonder veel inspanning de aangeboden producten kan veroorloven. Bij de creatie werd er niet letterlijk nagegaan wat het salaris is van de aangehaalde beroepen want het gaat niet om hoeveel iemand verdient maar wel om de kleine moeite. Hij benadrukte dat het slechts om een grappige knipoog gaat en hij ervan overtuigd is dat elke Belg met gezond verstand wel weet dat een verpleegster geen 2.400 € per uur verdient. Hij liet tevens weten dat een posttest uitgewezen heeft dat de boodschap duidelijk is.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat deze radiospot geen beweringen bevat die de consument kunnen misleiden omtrent de kenmerken van het aangeboden product. De voorwaarden waaronder ze kunnen verkregen worden (prijs) zijn duidelijk. Zij was tevens van oordeel dat de wijze waarop verwezen wordt naar het beroep van verpleegster niet van aard is om dit beroep in diskrediet te brengen. De verwijzing naar de inspanning die moet geleverd worden om zich het product in kwestie te kunnen aanschaffen betreft duidelijk een knipoog om de lage prijzen in de verf te zetten en is bijgevolg niet van die aard dat de doorsnee consument dit letterlijk zou gaan interpreteren. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: MC DONALD'S
Product/Dienst: Hamburger restaurant
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Kleineren
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/03/2003