MAXXIUM – 24/10/2008

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een fles van het merk die vastgeketend is met als slogan: Release the beast. Jagermeister.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame toont een fles van het merk die is vastgeketend met als slogan “Release the Beast”. Deze reclame is strijdig met art. 3.2 van het alcoholconvenant dat bepaalt dat reclame niet de aandacht mag vestigen op eventuele opwekkende, euforiserende, sedatieve, helende of kalmerende effecten van alcoholhoudende dranken, noch mag doen geloven dat dergelijke dranken psychische of fysische prestaties kunnen verbeteren. Hoewel de reclame geen persoon (m/v) toont, kan het jonge mensen doen geloven dat Jagermeister extra kracht geeft.
Tenslotte was de educatieve slogan niet zichtbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat zijn visuals steeds de verplichte vermelding « Ons vakmanschap drink je met verstand » dragen. Aangezien de klacht verwijst naar een affiche die gezien werd in het straatbeeld, denkt de adverteerder dat het goed mogelijk is dat een andere poster gedeeltelijk over de zijne werd geplakt en derhalve gedeeltelijk de affiche en bijgevolg de boodschap heeft bedekt.

Hij legde uit dat de visual een denkbeeldige wereld voorstelt daar het gaat om een vastgeketende fles met een embleem van een hert op het etiket en geen man of vrouw. De bedoeling van deze campagne bestaat er in om een spookachtige en humoristische leefwereld te scheppen en geenszins te suggereren dat alcohol gunstige psychische of fysische effecten zou hebben op man of vrouw.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche een vastgeketende fles toont met als slogan : Release the beast, Jagermeister ».

De Jury is van oordeel dat de visual in combinatie met de slogan het alcoholgehalte van het product symboliseert, zonder te suggereren dat de consumptie van dit product de psychische of fysische prestaties zou kunnen verbeteren. De Jury is van oordeel dat deze reclame niet strijdig is met art. 3.2 van het convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken.

Anderzijds heeft de Jury opgemerkt dat de educatieve slogan wel degelijk aanwezig is, maar dat de aangewende lettergrootte te klein is.
Op basis van de bijlage B van het convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen door de slogan te vergroten overeenkomstig de voorschriften van het convenant (m.n. verhoudingsgewijs tov de voorgeschreven lettergrootte voor een abribus) en bij gebreke daaraan deze affiche niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij de reclame zal wijzigen door de slogan te vergroten overeenkomstig de voorgeschreven lettergrootte.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MAXXIUM
Product/Dienst: Jägermeister
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  24/10/2008