MATEXI – 12/02/2019

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Hey, den buurman hier eh. Alles goed daar op vakantie? Hier bij jullie thuis is alles onder controle eh. Ik heb de planten water gegeven en de kattenbak ververst. Ah en ik ga nu efkes wandelen met Fluffie. We gaan samen een terraske doen eh. Ja. Joehoe.”
VO: “Wonen in een geweldige buurt? Kom kennismaken met de instapklare woningen van Matexi. Wij maken buurten waar je graag woont en samenleeft. Ontdek het zelf tijdens de Matexi kijkdag van 10 februari. Je vindt alle adressen op matexi.be. Matexi, welkom in de buurt.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager doet de adverteerder beloftes die hij niet kan waarmaken: “als je bij ons een huis koopt, krijg je goede buren”. Zij kunnen aangeven dat zij de omgeving van de woning zodanig kiezen/inrichten dat het er aangenaam wonen is, maar ze kunnen niet garanderen dat de andere bewoners in de smaak gaan vallen. Hij vindt dit volledig irrealistisch en het stoort hem enorm.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft er nota van genomen dat de radiospot een fictieve buurman aan het woord laat die aan zijn buren die op vakantie zijn laat weten dat hij goed aan het zorgen is voor hun huis en huisdieren, met als baseline “Matexi, welkom in de buurt.”.

De Jury heeft vastgesteld dat niet alleen in de spot de specifieke claim waarnaar de klager verwijst (“als je bij ons een huis koopt, krijg je goede buren”) niet voorkomt, maar dat de tekst van de spot ook niet van die aard is dat hij bij de gemiddelde consument de indruk zou wekken dat de adverteerder zou (kunnen) garanderen of zou willen claimen dat de buurtbewoners in de smaak zullen vallen.

Zij is daarentegen van mening dat de spot slechts beoogt om als boodschap over te brengen dat de adverteerder buurten wil creëren waar mensen graag wonen en samenleven en dat de gemiddelde consument de spot niet zal opvatten in de betekenis die de klager daaraan geeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospot in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MATEXI
Product/Dienst: Woningen
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Immobiliën
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/02/2019