MASTER FOODS – 30/09/2005

Beschrijving van de reclame

Een tv spot toont een verliefd koppel dat op een tandem een fietstocht maakt in de natuur. De man zit vooraan en ziet een uitstekende tak van een boom. Hij bukt zich, terwijl de vrouw zich van geen gevaar bewust is en met haar hoofd tegen de tak aanbotst en op de grond valt. Vooraan aan de fiets hangt een mandje waarin zich een Twix bevindt. De man neemt deze Twix en eet deze met veel voldoening in zijn eentje op. Terwijl deze beelden getoond worden, horen we een mannenstem: « Catherine récita à voix basse les poèmes qu'elle aime autant, Jean lui décrit les tableaux qu'il voyait en rêve et dans ses songes, il lui envoya un baiser invisible ».. Op het einde wordt een Twix in beeld gebracht met de slogan : “Twix. Two for you.”

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame banaliseert geweld ten opzichte van vrouwen en bestendigt het stereotype van de man als macho: de man stuurt (actief), de vrouw zit achteraan (passief). Het beeld van de man wordt hier geen eer aangedaan, want hij komt egoïstisch over en is bereid geweld te gebruiken om voldoening te krijgen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat de spot de bedoeling heeft om op een humoristische wijze, de boodschap van de campagne te brengen, namelijk « Te goed om te delen. Hij gebruikte hiertoe verschillende benaderingswijzen qua stijl die hem toelieten om er iets aan toe te voegen en aan de consument uit te leggen dat het geen reële situatie betreft.

Hij legde tevens uit dat in het begin van de spot, een koppel getoond wordt dat in de natuur een fietstocht maakt op een tandem en dat het weinig natuurlijke karakter van de harmonie en de tweestrijd zowel benadrukt worden door de zwart-wit context als door de stem buiten het scherm die, op een glazige toon, aan Frankrijk herinnert, zoals anderzijds ook het geval is met de bijzonder harmonieuze achtergrondmuziek. Deze harmonie wordt bruusk verstoord wanneer de jonge vrouw, in de tred van een echte klassieke slapstick (zie Laurel en Hardy) tegen een tak aanbotst en van de fiets valt.

Anderzijds preciseerde hij dat deze spot voorafgaandelijk aan de verspreiding ervan onderworpen werd aan een reeks testen in Duitsland teneinde zich ervan te verzekeren dat de interpretatie ervan door zijn doelgroep in de lijn van de doelstellingen zou liggen. Volgens de adverteerder, komt uit deze enquête naar voor dat de beelden spontaan in verband gebracht worden met de noties « vermakelijk », « grappig » en « verrassend » ; er zou geen enkele referentie zijn naar « boosaardigheid ». Bovendien wordt deze spot positiever beoordeeld door vrouwen dan door mannen.

Jurybeslissing

Rekening houdend met het humoristisch karakter van de reclame dat benadrukt wordt door de opbouw van de spot, is de Jury van oordeel dat binnen deze context deze spot niet van aard is om begrepen te worden als een banalisering van geweld ten opzichte van vrouwen, en evenmin van aard is om stereotypen te versterken.

Bij gebreke aan inbreuken tegen wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: MASTER FOODS
Product/Dienst: Twix
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/09/2005