MASTER FOODS – 24/05/2007

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont een vol voetbalstadion. Plots loopt een streaker het voetbalveld op. Een veiligheidsagent loopt hem achterna en houdt hem in bedwang. Op dat moment ziet hij dat andere voetbalfans zich aan het uitkleden zijn en het voetbalveld oplopen. Hij eet snel een Snickers. Met een grijns loopt hij de horde streakers tegemoet. Het product wordt in beeld gebracht. Tekst en mannenstem : “Get on with it. Nouveau Stickers familiepack. Plus petit. Il y en a plus. Get on with it”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is onverantwoord.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder stelde dat teneinde de essentie van het merk te respecteren en de consumenten niet te kwetsen, hij een pretest heeft laten uitvoeren. Deze reclame werd dus getest en goedgekeurd door een breed publiek. Hij benadrukte dat hij in deze spot, de naaktheid geenszins bejubelt. Hij heeft een reële situatie gebruikt, herkenbaar in het voetbalmilieu waaraan een vleugje humor werd toegevoegd om sympathie te creëren voor de man die kracht nodig heeft, dus een Snickers, om zich sterk te voelen om de Streakers tegen te houden. Deze spot legt de nadruk op de capaciteit van het product Snickers om een boost, een energiestoot te geven. De nadruk werd gelegd op deze man die zelfverzekerd is na het eten van een Snickers. De knipoog blijkt duidelijk uit de houding van de man en de aanwezigheid van de Streakers. De resultaten van de uitgevoerde studie bevestigen dat de consumenten houden van deze spot, zin hadden om deze spot terug te zien en dat hij uitstekend overeenstemt met de energiewaarden van het product Snickers. Hij stelde dat deze spot in meerdere landen in Europa werd verspreid en dat er geen enkele klacht werd ingediend.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst vastgesteld dat deze spot de boodschap overbrengt dat het product de man de energie geeft om naakte personen die het voetbalveld willen betreden tegen te houden.

Zij heeft tevens nota genomen van het surrealistisch karakter van deze spot (meerdere naakte personen op een voetbalveld) gerealiseerd onder de vorm van een knipoog.

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury gemeend dat deze reclameboodschap geen enkele aanzetting tot geweld bevat.

Tenslotte, aangezien de intieme delen van de naakte lichamen bedekt zijn in de spot in kwestie, is de Jury van mening dat deze spot geen enkele visuele voorstelling bevat die in strijd zou zijn met de algemeen geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: MASTER FOODS
Product/Dienst: Snickers
Media: TV
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/05/2007