MASS TRANSIT MEDIA – 08/11/2017

Beschrijving van de reclame

Onder het logo « Metro Photo Challenge », bevat de advertentie onder andere de teksten « Photographes, sortez vos objectifs ! » en « Gagnez un voyage en Islande ou un magnifique prix offert par Canon », evenals de foto van een meisje gekleed in een jurk, met de handen op de knieën gezeten, omkaderd door de symbolen van de zoeker van een fotoapparaat.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager vertoont de foto met de begeleidende tekst een pedofiel karakter. De foto geeft duidelijk aan dat kleine meisjes het voorwerp mogen uitmaken van een jacht op beelden en figuurlijk suggereert de foto impliciet dat kleine meisjes ook objecten van seksueel verlangen kunnen zijn: de mond is opgemaakt, de houding van het meisje is ambigu en is eerder die van een vrouw dan van een kind, de boodschap bevat impliciet een oproep om op kleine meisjes te jagen. De klager voegde toe dat een dergelijke fotografie pedofiele impulsen aanmoedigt.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie voor de wedstrijd « Metro Photo Challenge » onder andere de tekst « Photographes, sortez vos objectifs ! » bevat, evenals de foto van een meisje in een jurk, gezeten met de handen op de knieën.

Rekening houdend met de context van een fotowedstrijd, is de Jury van mening dat de manier waarop het meisje wordt afgebeeld, poserend voor de lens, niet misplaatst is en geenszins aanzet tot ongepast gedrag.

Zij is bovendien van mening dat de gemiddelde consument de advertentie in kwestie niet zal interpreteren als het voorstellen van kleine meisjes als objecten van (seksueel) verlangen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie niet in strijd is met de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MASS TRANSIT MEDIA
Product/Dienst: Metro Photo Challenge
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/11/2017