MASERATI – 02/12/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont de nieuwe Maserati Quattroporte met als slogan « De l’art pour connaisseurs ».
Onderaan : vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 uitstoot.

Motivering van de klacht(en)

Het weergeven van de consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van het in de reclame betrokken voertuig in dermate kleine letters en cijfers is een inbreuk tegen het koninklijk besluit van 5 september 2001 “betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de Febiac code overgemaakt heeft aan zijn reclamebureau met de instructie om alle publiciteit in overeenstemming te brengen met deze code. Hij deelde mee dat aangezien alle advertenties door het reclamebureau opgemaakt worden in verschillende formaten, het voor hem moeilijk is om dit te controleren. Hij stelde tot zijn spijt te hebben vastgesteld dat de lettergrootte van de vermeldingen in kwestie kleiner zijn dan de kleinste lettergrootte van de verstrekte informatie en ook niet aan de minimumgrootte beantwoorden. De afmetingen bedragen :350 mm x 250 mm voor de advertentie, 2,85 mm voor de bodytekst en 1,59 mm voor de emissieregel.

Hij deelde mee dat hij onmiddellijk instructie heeft gegeven aan zijn reclamebureau om de advertentie aan te passen overeenkomstig de code.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de vermeldingen inzake brandstofverbruik en CO2 in de advertentie in kwestie (350 mm x 250 mm) slechts 1,59 mm bedragen en dus niet alleen kleiner zijn dan lettergrootte van de verstrekte informatie (2,85 mm), maar ook kleiner dan de minimale lettergrootte die voorop wordt gesteld door art. 5 van de Febiac code (3 mm vanaf A5).

Op basis van het KB van 05/09/01 en art. 5 van de Febiac code heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze advertentie te wijzigen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de adverteerder de nodige maatregelen genomen heeft om deze fout te laten rechtzetten.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MASERATI
Product/Dienst: Maserati Quattroporte
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  02/12/2008