MARLIES DEKKERS – 21/04/2017

Beschrijving van de reclame

De advertentie ter promotie van de Marlies Dekkers swim collectie bevat een afbeelding van een vrouw met een zonnebril in bikini.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt dat het hier gaat om een reclame waarin de vrouw als seksobject wordt beschouwd. Het spreekt boekdelen, alleen al haar mond die halfopen is, en haar hand op de strategische plaatsen. Als vrouw vraagt zij zich af hoe mannen dat zien.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie voor de badmode van de adverteerder een afbeelding van een vrouw met een zonnebril in bikini toont.

De Jury heeft vooreerst benadrukt dat de afbeelding van de vrouw een rechtstreeks verband vertoont met het product waarvoor reclame gemaakt wordt.

Rekening houdend met de huidige sociale context en de geldende fatsoensnormen, is de Jury van oordeel dat deze afbeelding noch aanstootgevend noch onfatsoenlijk is en dat de vrouw er niet wordt voorgesteld als een seksueel object. Volgens de Jury getuigt de advertentie evenmin van een gebrek aan respect voor de waardigheid van de vrouw en is zij niet van aard om denigrerend over te komen ten aanzien van vrouwen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de advertentie niet indruist tegen de JEP Regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MARLIES DEKKERS
Product/Dienst: Badmode
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Categorie: Textiel/kleding
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/04/2017