MARIA DUVAL – 12/03/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel « Stuur snel de bon in, het is heel belangrijk! Bent u geboren tussen 8 juni 1932 en 26 november 1969? Ja, lees dan aandachtig het volgende, want Maria Duval heeft belangrijke onthullingen voor u!”, toont een foto van de helderziende met daaronder de volgende tekst: “Maria Duval is er zeker van: al degenen die geboren zijn tussen deze twee datums, zullen in de komende weken grote kansen krijgen, vooral op het gebied van GELD en het GEVOELSLEVEN! Als u er meer over wilt weten, lees dan snel het volgende artikel.”
De tekst die volgt bevat 3 ondertitels: 50.000 Euro voor u? Misschien zelfs VEEL MEER! – Bent u geboren tussen deze 2 datums? Zo ja, ANTWOORDT U DAN NU METEEN! – Héél belangrijk: stuur vooral geen geld! De hulp die Maria Duval u nu aanbiedt, is 100% gratis!
Deze advertentie bevat tevens 3 kaders:
1) een kader die uitleg verschaft over de 2 gratis geschenken: talisman + voorspelling van enkele pagina’s.
2) een kader met een invulbon
3) een kader met als titel “Wie is Maria Duval? met de affirmatie dat ze aan verschillende radio- en televisie-uitzendingen heeft deelgenomen, dat ze talrijke werken over astrologie en helderziendheid geschreven heeft en dat ze regelmatig wordt geraadpleegd door bekende en hooggeplaatste personen.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame bevat verschillende verwijzingen naar het gratis karakter van de beloofde dienst. Het klopt dat de eerste zending gratis is, maar deze is waardeloos. Zonder betaling heb je alleen de “beroemde talisman van Maria Duval” (een waardeloos stukje plastiek). De aanpassing in de tekst (“waarvoor zij een vergoeding vraagt”) na de vorige klacht, is uiteraard volkomen ontoereikend. Verder bevat deze reclame oncontroleerbare beweringen (door iedereen erkend, regelmatig geraadpleegd door bekende en hooggeplaatste personen,…). Ook de mededelingen inzake naleving van de privacy staan zo klein gedrukt en in een andere leesrichting, dat bijna niemand die verwijzing ziet staan. Dit kan toch niet de bedoeling zijn.

Jurybeslissing

De Jury heeft het dossier onderzocht.

Ze heeft vastgesteld dat deze advertentie rekening houdt met de eerdere beslissing van de Jury dd. 6 november 2007: in de huidige advertentie wordt er vermeld dat voor bijkomende diensten een vergoeding zal gevraagd worden en de beweringen, dat hulp geboden wordt aan de politie voor opsporing van vermiste personen, werden weggelaten.

Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat het publiek zich vragen blijft stellen over de betrouwbaarheid van de diensten die Maria Duval aanbiedt. De Jury heeft er nota van genomen dat de klager een klacht heeft ingediend bij de gerechtelijke diensten.
Rekening houdend met wat voorafgaat, heeft de Jury beslist om in afwachting van de stellingname door de gerechtelijke diensten haar onderzoek op te schorten (art. 2 JEP reglement).

Adverteerder: MARIA DUVAL
Product/Dienst: Helderziendheid
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  12/03/2008