MARIA DUVAL – 08/08/2001

Beschrijving van de reclame

Onder de woorden “gratis” meermaals herhaald vermeldt de advertentie in grote letters : “Maria Duval, de grootste helderziende ter wereld : “Ik stuur u een echte talisman die uw leven totaal kan veranderen””. Onderaan staat in kleinere letters vermeld dat men de talisman en een voorspelling gratis zal ontvangen wanneer men de bon binnen 28 dagen terugstuurt.

Motivering van de klacht(en)

De eerlijkheid van de reclame wordt in vraag gesteld, want in plaats van de beloofde talisman en voorspelling gratis te ontvangen, werd een verzoek tot betaling opgestuurd.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de gratis talisman en voorspelling wel degelijk opgestuurd werden en er geen factuur overgemaakt werd, doch slechts een bestelbon. Hij bevestigde tevens dat aan de klaagster geen correspondentie meer gestuurd zou worden, daar zij dit blijkbaar niet op prijs stelt. Wat het louter vermelden van een postbus betreft, liet de adverteerder weten dat zij een in het buitenland gevestigde firma is, zonder uitbatingszetel in België en gebruik maakt van een postbusadres om de Belgische klanten toe te laten hun reacties naar een Belgisch adres toe te sturen.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de informatie meegedeeld door de adverteerder, alsook de oncontroleerbaarheid van het al dan niet versturen van de talisman, was de Jury van oordeel geen opmerkingen i.v.m. de advertentie te moeten formuleren, met uitzondering voor wat het postbusadres betreft. Daar het louter vemelden van een postbusadres in strijd is met art. 78,1° van de WHP, heeft zij aan de adverteerder de aanbeveling gedaan zich overeenkomstig de wet te gedragen door een volledig adres te vermelden. De adverteerder liet weten dat hij het volledig adres zal vermelden.

Adverteerder: MARIA DUVAL
Product/Dienst: Talisman
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  08/08/2001