MARC JACOBS – 22/11/2016

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een vrouw die zittend tegen een muur leunt. Ze houdt een parfumflesje in de hand.
Tekst: “Marc Jacobs – Divine Decadence”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager is de houding duidelijk pornografisch en roept ze geweld op. De jonge vrouw is in het nauw gedreven tegen een muur. Oudere kinderen waren gedegouteerd en de jongsten waren gechoqueerd omdat ze dachten dat de vrouw aangevallen was. Deze reclame bevindt zich in de nabijheid van alle scholen (aan alle bushokjes).

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche een vrouw toont die zittend tegen een muur leunt. Ze houdt een parfumflesje in de hand.

Volgens de Jury geeft de houding van de vrouw een sensuele en geen seksuele connotatie weer en volgt de reclame de codes die gewoonlijk gebruikt worden in de wereld van de parfums.

De Jury is eveneens van mening dat de reclame geen geweldadig gedrag suggereert.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat deze affiche geen elementen bevat die indruisen tegen de geldende fatsoensnormen.

Zij is eveneens van oordeel dat haar inhoud niet van aard is om mentale of morele schade toe te brengen aan kinderen of adolescenten.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze affiche niet in strijd is met artikels 1 alinea 2, 2 en 4 alinea 3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel of met de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MARC JACOBS
Product/Dienst: Parfum
Media: Affiche
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/11/2016