MANNAVITA – 24/10/2001

Beschrijving van de reclame

De etikettering van het product vermeldt “Biotanic eco-concept” en “Hooggedoseerd in actieve, natuurlijke ingrediënten”

Motivering van de klacht(en)

Deze vermeldingen suggereren dat het product geen gevolgen heeft voor het milieu. Er is inbreuk op art. 7 van de milieureclamecode.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de producten samengesteld werden op basis van een wetenschappelijk werk aangaande de afbreekbaarheid in het milieu van inhoudsstoffen van natuurlijke cosmetica. Hij heeft benadrukt dat hij voor zijn producten enkel die inhoudsstoffen gebruikt heeft die in dit werk beschreven werden als volledig onschadelijk voor mens en milieu hetgeen de vermeldingen aangaande het milieu rechtvaardigt.

Jurybeslissing

Het verzoek van de Jury om het boek over te maken als bewijsvoering bleef zonder resultaat, waarop zij bij gebrek aan bewijsvoering de aanbeveling heeft gedaan om de vermeldingen die als absolute beweringen kunnen beschouwd worden niet langer te gebruiken. Daar het nieuwe reglement van de Jury, dat inmiddels in voege is getreden, etikettering en folders uit haar bevoegdheidsdomein sluit, heeft de Jury beslist het dossier wat haar betreft af te sluiten en belanghebbende partijen hierover te informeren.

Adverteerder: MANNAVITA
Product/Dienst: Biotanic Shampoo
Onderzoekscriteria: Milieu
Categorie: Cosmetica
Datum afsluiting:  24/10/2001