MANNAVITA – 07/12/1999

Beschrijving van de reclame

De advertentie voor een afslankingsproduct op basis van appelazijn en vitaminen met als titel “Zo simpel, zo slank met AppelSlank” vermeldt : “..een probaat middel om vetvorming te blokkeren en om vet af te breken”, “Een capsule… bij de hoofdmaaltijd is voldoende… om kilo's af te vallen, zonder ingewikkeld dieet”, “remt de opname van vet”, “stimuleert de vetverbranding”. Vermelding van een telefoonnummer voor info.

Motivering van de klacht(en)

De beweringen rechtvaardigen een vraag om bewijsvoering. De conformiteit met de regels inzake vermageringsproducten en de toepasselijke wetgeving dient onderzocht.

Jurybeslissing

Bij gebrek aan reactie van de adverteerder op haar vraag om bewijsvoering en haar aanbeveling tot schorsing van de advertentie in kwestie, heeft de Jury een schorsingsaanbeveling aan de media gericht.

Adverteerder: MANNAVITA
Product/Dienst: Bional - AppelSlank
Media: Magazine
Initiatief: Jury
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  07/12/1999