MALAYSIAN PALM OIL COUNCIL – 23/09/2015

Beschrijving van de reclame

De verschillende affiches bevatten respectievelijk de volgende teksten, vergezeld van een afbeelding:

  • “Het is door palmolie dat de dinosaurussen zijn uitgestorven!”
  • “Wanneer ziet u het monster van Loch Ness? Vooral als u te veel palmolie op heeft.”
  • “Naar het schijnt wordt de Roswell alien bewaard in palmolie.”
  • “Die avond, toen de Titanic zonk, was er palmolie aan boord.”
  • “Pompeï? Dat was een uitbarsting van palmolie die slecht afliep.”

Onderaan telkens het logo “Malaysian Palm Oil” en de volgende tekst: “Over palmolie van Maleisië wordt van alles en nog wat verteld. Vorm uw eigen mening op maleisiepalmolie.info en maak kans op een ontdekkingsreis.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager komen deze reclames hierop neer dat de welbekende problemen rond palmolie mythes zouden zijn. Hij vindt deze impliciete boodschap misleidend en compleet incorrect. Hij was enorm gechoqueerd een reclame ten voordele van palmolie te zien.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij aan de hand van de illustraties voorzien van een humoristische boodschap op een opvallende toon en met gebruikmaking van het absurde het serieuze onderwerp van palmolie van Maleisië wilde behandelen.
Elke afbeelding wordt ook ondertekend met een blikvanger waarvan de ernst afsteekt tegen de humoristische toon van de rest van de afbeelding en die de bedoeling heeft een discussie op gang te brengen over de “heersende opvattingen” over Maleisische palmolie.
Voor zover nodig, benadrukt de adverteerder dat het geheel van de campagne uitdrukkelijk bedoeld is om te communiceren over Maleisische palmolie; er is dus helemaal geen sprake van palmolie afkomstig uit andere landen.

Volgens de adverteerder vertaalt deze communicatiecampagne op een onbetwistbare manier de wens om op een aanvaardbare humoristische toon te communiceren over het onderwerp palmolie. In tegenstelling tot een boodschap die gezien kan worden als misleidende reclame, die berust op vermeldingen van aard om de consument te misleiden en in de war te brengen, wil deze campagne informeren over een aantal vragen met betrekking tot palmolie van Maleisië door de consument uit te nodigen zichzelf te informeren.
Dus, ver van de mening van de consument te willen beïnvloeden door middel van misleidende beweringen:

  • bevat de campagne in haar afbeeldingen geen enkele milieuclaim en zelfs geen enkele voedingsclaim of gezondheidsclaim;
  • beperkt zij zich tot het doorverwijzen van de consument naar de website maleisiepalmolie.info

De adverteerder voegde toe dat de klacht helemaal niet beargumenteert – en a fortiori helemaal niet bewijst – hoe de campagne een misleidend karakter zou hebben. Ze beperkt zich tot het kwalificeren van de campagne als “belachelijk, incorrect en pathetisch”.
Bovendien lijkt de klager van mening dat de adverteerder op geen enkele manier mag communiceren over palmolie, een redenering die de handelsvrijheid van de adverteerder aantast en die niet aanvaard kan worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vooreerst verduidelijkt dat het niet tot haar bevoegdheid behoort zich uit te spreken wat betreft de verspreiding zelf van een reclame met betrekking tot Maleisische palmolie, wat niet verboden is.

De Jury heeft zich eveneens beperkt tot het onderzoek van de inhoud van de aangeklaagde affiches, zonder zich te buigen over het debat met betrekking tot Maleisische palmolie, wat niet tot haar bevoegdheid behoort.

De Jury heeft kennis genomen van de affiches en de klacht hierover. Ze heeft vastgesteld dat de verschillende affiches onder andere vermelden: “Over palmolie van Maleisië wordt van alles en nog wat verteld. Vorm uw eigen mening op maleisiepalmolie.info”.

De Jury is van mening dat de verschillende boodschappen evenals de afbeeldingen die hen illustreren niet strijdig zijn met de regels inzake reclame-ethiek.

Ze is eveneens van mening dat de affiches niet van aard zijn om de consumenten te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MALAYSIAN PALM OIL COUNCIL
Product/Dienst: Campagne voor palmolie
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/09/2015