MAKRO CASH & CARRY BELGIUM – 29/11/2019

Beschrijving van de reclame

De Franstalige radioreclame verloopt als volgt:
VO: “Jusqu’au 5 novembre, c’est la folie chez Makro. Des centaines de promos pour tous et chaque jour une star en invité surprise, ‘Tartine Deneuve’, ‘Huile Smith’ ou même ‘Laetitia Pasta’ comme vous les avez jamais vus. Retrouvez le casting complet sur makro.be et en magasin. La promo du jour chez Makro, ‘Crêpe Blanchett’, le kilo de crêpes Horeca Select est gratuit car remboursé sur votre carte Makro. Et lundi c’est l’huile d’olive.”.

Op de website werd de actie aangekondigd met een afbeelding van diverse producten die in de schijnwerpers staan onder de titel “Promo Star”, met ernaast telkens woordspelingen die verwijzen naar sterren uit de film- en muziekwereld en het woord “GRATIS*” in een gele cirkel.
Rechts onderaan de afbeelding in kleinere letters:
“*De waarde van het product wordt na aankoop als tegoed op je MAKRO-kaart geladen en is beschikbaar van 25/10 t.e.m. 31/12/2019. Er wordt maximum 1 product terugbetaald per dag per kaart.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de zin “gratis want terugbetaald op uw Makro-kaart” (« gratuit car remboursé sur votre carte Makro ») misleidend want de definitie van gratis sluit elke voorafgaandelijke betaling uit. De terugbetaling op de Makro-kaart is beperkt tot een gebruik bij Makro en is strijdig met het principe van gratis-zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee te verstaan dat de klager zich niet terugvond in deze promotie en hier in de toekomst rekening mee te zullen houden.
Hij haalde echter aan dat er geen enkel bedrog is daar de volledige waarde effectief op de kaart wordt geplaatst en die kaart nodig is om bij Makro te shoppen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radioreclame en de aankondiging op de website van de adverteerder betrekking hebben op een promotionele actie waarbij de waarde van bepaalde geselecteerde producten onder een bepaalde beperkende voorwaarde na aankoop van deze producten op de Makro-kaart van de klant wordt geladen en vervolgens onder een bepaalde beperkende voorwaarde kan worden gebruikt voor aankopen in de betrokken winkel.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat er volgens hem geen enkel bedrog is daar de volledige waarde effectief op de kaart wordt geplaatst en die kaart nodig is om bij Makro te shoppen.

De Jury is echter van mening dat de verschillende reclame-uitingen prominent het woord “gratis / gratuit” gebruiken om de voormelde werkwijze aan te prijzen.

In dit verband is de Jury van mening dat de betrokken producten voor de consument niet gratis zijn daar deze wel degelijk in eerste instantie de aankoopprijs dient te betalen, om vervolgens een bedrag ter waarde van deze aankoopprijs geenszins vrij te kunnen besteden, maar enkel en alleen te kunnen gebruiken voor nieuwe aankopen bij de adverteerder.

De Jury is derhalve van oordeel dat de adverteerder in casu ten onrechte het woord “gratis / gratuit” hanteert om deze actie te promoten.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel 10 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC-Code), heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: MAKRO CASH & CARRY BELGIUM
Product/Dienst: Makro Promo Stars
Media: Radio, Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  29/11/2019