MAKRO CASH & CARRY BELGIUM – 29/05/2019

Beschrijving van de reclame

De reclame op de website bevat de tekst “Bosch Accutrimmer 26-18 Lithium-ion + gratis Bosch mesjes art 26-18 li t.w.v. €9,95” en een afbeelding van het product, met daarbij in een gele cirkel “cash back”.  
Daaronder onder meer:  
“Actie (in gele letters op rode achtergrond) - Actie (4/03/2019 - 1/09/2019)  
Cashback 25 euro OF gratis 2de accu t.w.v. € 84,95, zie leveranciersbon in pdf”.  

Motivering van de klacht(en)

De klager haalde aan dat zeer duidelijk vermeld wordt dat er op dit toestel een cashback-actie loopt. Ook meteen onder de afbeelding staat weer duidelijk in het rood “actie” waarbij men kan kiezen tussen 25 euro cashback of een 2de accu gratis, met een verwijzing naar een pdf-formulier waar een 100-tal ingewikkelde artikelnummers staan van de deelnemende artikels, maar waar deze trimmer dan niet bij staat (het artikelnummer staat ook niet duidelijk vermeld in de advertentie). Volgens hem is het bij een eerste blik op deze reclame meer dan duidelijk dat daar, op dat artikel, een actie loopt, wat dus echter niet het geval is. De klager vindt dit boerenbedrog van de bovenste plank.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze actie werkt met EAN-codes op de verpakking. Als de klant naar de actiesite van de producent gaat, moet hij zich met de barcode op de doos aanmelden en werkt deze actie wel. Het type toestel dat de adverteerder verdeelt staat inderdaad niet op de flyer van Bosch, maar de barcode die op de doos staat geeft wel degelijk recht op de accu of cashback. De adverteerder heeft dit nagekeken en het is wel degelijk geactiveerd.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame op de website van de adverteerder Makro Cash & Carry Belgium in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft er met name nota van genomen dat de klager aanhaalt dat de reclame op de website van de adverteerder en verdeler van het toestel ten onrechte bij de advertentie voor dit toestel “cashback” en “actie” vermeldt aangezien het betrokken artikelnummer niet voorkomt in de lijst die opgenomen is in de actieflyer van de producent van het toestel.  

Welnu, zij heeft er in dit verband ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat, ofschoon de EAN-code van het op zijn website gepromote toestel waarop de klacht betrekking heeft niet in de actieflyer van de producent van het toestel staat vermeld, de EAN-code op de doos van het toestel desalniettemin wel degelijk recht geeft op de cashback (of accu) en dat dit toestel derhalve wel degelijk in aanmerking komt voor deze promotionele actie.  

Op basis van de informatie waarover zij beschikt, is de Jury derhalve van oordeel dat de reclame-inhoud op de website in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.  

De Jury heeft de klacht inzake deze reclame-inhoud derhalve ongegrond verklaard.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.  

Adverteerder: MAKRO CASH & CARRY BELGIUM
Product/Dienst: Bosch Accutrimmer
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/05/2019