MAKRO CASH & CARRY BELGIUM – 17/05/2010

Beschrijving van de reclame

De e-mailing met als onderwerp ‘Belastingvoordeel gevrijwaard ondanks val regering’ vermeldt ondermeer het volgende: ‘In tegenstelling tot BHV is uw belastingvoordeel wel geregeld. Na veel moeilijkheden is Leterme II dan toch gevallen over BHV. Gelukkig zijn er recent goede regelingen getroffen. Zo heeft iedere Belgische onderdaan …recht op een belastingvoordeel tot twintig procent’.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt de reclame bijzonder misplaatst in de actuele context.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat in de Belgische reclamewereld top topicals gemeengoed zijn om de eigen producten en services op een leuke manier in de verf te zetten.

Met deze top topical e-mailing wilde Makro Cash & Carry op een ludieke manier op de actualiteit inspelen. Choqueren was allerminst de bedoeling. Bovendien neemt Makro Cash & Carry hiermee geen politiek standpunt in. Daar doen ze niet aan mee.

Ten slotte blijkt uit de like/dislike poll die bovenaan de e-mail stond, dat 90% van de Franstalige en 85% van de Nederlandstalige ontvangers deze reclame wel leuk vond.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de emailing met als onderwerp ‘Belastingvoordeel gevrijwaard ondanks val regering’ ondermeer het volgende vermeldt: ‘In tegenstelling tot BHV is uw belastingvoordeel wel geregeld. Na veel moeilijkheden is Leterme II dan toch gevallen over BHV. Gelukkig zijn er recent goede regelingen getroffen. Zo heeft iedere Belgische onderdaan …recht op een belastingvoordeel tot twintig procent’.

Voor wat betreft de top topical over het onderwerp in kwestie, is de Jury van mening dat reclame de actualiteit ter sprake mag brengen, maar ze is van oordeel dat de tekst ‘Na veel moeilijkheden is Leterme II dan toch gevallen over BHV. Gelukkig zijn er recent goede regelingen getroffen.’ dubbelzinnig is. Het is niet de ontslagnemende regering die de maatregelen heeft getroffen waarvan in de reclameboodschap sprake is.

Daarenboven laat de reclameboodschap verstaan dat men effectief kan genieten van een fiscaal voordeel, wat hier niet het geval is. De Jury heeft gepreciseerd dat ze van oordeel is dat dit punt ook deel uitmaakt van de klacht.

Op basis van wat voorafgaat, is de Jury van mening dat de reclameboodschap de consument kan misleiden in de zin van de artikelen 94, 6 §1 en 94, 7 §1 van de wet op de handelspraktijken (art. 88 en 90 van de nieuwe wet van 06.04.2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming) en van de artikelen 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC code).

De Jury heeft derhalve de adverteerder verzocht om de zin betreffende de val van de regering en de getroffen maatregelen te wijzigen, en de termen « fiscaal voordeel » niet meer te gebruiken in zijn reclame, alsook zijn reclame in overeenstemming te brengen met de bovenvermelde bepalingen.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat de campagne stopgezet is.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MAKRO CASH & CARRY BELGIUM
Product/Dienst: Belastingvoordeel
Media: E-mailing
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/05/2010