MAKRO CASH & CARRY BELGIUM – 12/05/2009

Beschrijving van de reclame

Op www.hln.be, een banner met: « 7%, gegarandeerd rendement, www.7procent.be ». Op www.7procent.be, een wedstrijd om 7777,77 € te winnen met het wedstrijdreglement en het tekst: “Wie geeft u 7% rendement op uw geld? Dat weet u op woensdag 6 mei”.

Motivering van de klacht(en)

Via het hln.be wordt reclame gemaakt voor 7procent.be waarin gesteld wordt: "7 procent gegarandeerd rendement". Dit is technisch onmogelijk aangezien het risicoloos rendement op 3 % ligt. Voor welke dienst of welk product het gaat is niet duidelijk, alleen worden mensen in de war gebracht door de 'gegarandeerde 7 procent" - zeker nu er veel financiële onzekerheid is. Dit is bedrieglijke reclame; "gegarandeerd" en "7 %" kunnen niet samen in een zin voorkomen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder meende dat de klacht, waarvan sprake, niet
relevant is aangezien er wordt verwezen naar het risicoloos
rendement van 3% binnen de banksector. Makro is echter geen
bank. Bovendien maakt Makro na de teasingperiode in de
bekendmaking van haar reclame steeds zeer duidelijk dat klanten
recht hebben op een aankoopcheque van 3,5 euro per
aankoopschijf van 50 euro zodat hieromtrent geen verwarring
voor klanten kan bestaan.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat op de website www.hln.be, een banner verscheen met als tekst: « 7%, gegarandeerd rendement, www.7procent.be ». De Jury heeft ook vastgesteld dat er op www.7procent.be een wedstrijd georganiseerd wordt om 7777,77 € te winnen en dat er vermeld wordt: “wie geeft u 7% rendement op uw geld? Dat weet u op woensdag 6 mei”. Het wedstrijdreglement preciseert ook in artikel 1 het volgende: “de organiserende firma wordt pas bekendgemaakt op 6 mei 2009”.

De Jury heeft vastgesteld dat de banner het teasing-gedeelte van de reclamecampagne vormt waarvan de tweede fase, de revelatie, op 6 mei op www.7procent.be verscheen. De consument kon op dat moment op de website ondermeer het volgende lezen: “Makro verhoogt de koopkracht! U vraag zich af wie er u in deze tijden 7% rendement kan bieden? Wel, wij kunnen het nu verklappen: het is Makro Cash & Carry. Want tot 19 mei krijgt u in alle Makro-winkels per aankoopschijf van € 50 een aankoopcheque van € 3,50 …”. Op de website in kwestie verscheen ook een logo van Makro en een verwijzing naar de website www.makro.be. De Jury heeft ook genoteerd dat de deelnemers aan de wedstrijd op 6 mei een email kregen waarin namelijk het volgende werd gesteld: “Het komt dus niet van een bank. Het is de nieuwe koopkrachtactie van Makro Cash & Carry”.

De Jury is van oordeel dat de teaser duidelijk vermeldt wanneer de identiteit van de adverteerder bekendgemaakt zal worden en derhalve in overeenstemming is met artikel 10 van de ICC code.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MAKRO CASH & CARRY BELGIUM
Product/Dienst: 7% gegarandeerd rendement
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/05/2009