MAKE YOUR OWN SPIRIT – 19/05/2020

Beschrijving van de reclame

De Facebookadvertentie toont een foto van een klein meisje dat een fles gin met het woord “mom” op het etiket achter haar rug houdt, met naast haar een man met zijn hand op haar schouder.  
Onder de foto een link naar de website van de adverteerder en de tekst: “Verras je Mama met een Zelfgemaakte Fles Gin”.  £
Boven de foto de volgende tekst:  
“Mother’s day is coming and do you really want to make your mommy happy? 
Quickly and easily create a personalized bottle of Gin at Make Your Own Spirit. 
Only € 34,95 and free shipping”.  

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klaagster is sprake van ongepast gebruik van een jong kind in promotie voor een alcoholhoudend product.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat zijn merk Make Your Own Spirit een belevingsconcept is en erg inspeelt op speciale gebeurtenissen (Valentijn, kerst, Moederdag, …). De klanten kunnen een gepersonaliseerde fles alcohol of non-alcohol kopen; deze worden voornamelijk gekocht als cadeau en minder als consumptiegoed.  
Hij heeft zelf geen kwaad gezien in de desbetreffende foto. Ook bij navraag bij externen bleek er geen bezwaar te zijn en de reacties op de advertentie zijn bijzonder positief. Men kan dit uiteraard in twijfel trekken door het kleine meisje dat een cadeautje wil geven aan de mama dat de papa gemaakt had (hij staat naast haar op de foto), maar hij vindt dit vergezocht. De fotosetting geeft de intentie volgens hem duidelijk weer.  
De adverteerder denkt ook dat het duidelijk is dat hij geen alcohol aan minderjarigen wenst te verkopen, maar heeft zijn marketingbureau in elk geval gevraagd om deze advertentie te stoppen.  

Jurybeslissing

De Jury heeft deze reclame onderzocht rekening houdend met de argumenten van de betrokken partijen en in het licht van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken (hierna: het Convenant).  

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie op Facebook in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat de advertentie een foto van een klein meisje toont dat een fles gin met het woord “mom” op het etiket achter haar rug houdt, met naast haar een man met zijn hand op haar schouder en daarbij onder meer de volgende teksten: “Verras je Mama met een Zelfgemaakte Fles Gin” en “Mother’s day is coming and do you really want to make your mommy happy?”.  

De Jury is van oordeel dat hier duidelijk sprake is van een reclame voor een alcoholhoudende drank die een minderjarige uitbeeldt, wat strijdig is met artikel 4.2 van het Convenant.  

Gelet op de tekst van de advertentie en het feit dat het kind samen met een ouder wordt afgebeeld, is zij tevens van oordeel dat deze advertentie van aard is om minderjarigen ertoe te kunnen aanzetten hun ouders te overreden tot de aankoop van alcoholhoudende dranken waarvoor reclame wordt gemaakt, wat strijdig is met artikel 4.6 van het Convenant.  

Bovendien heeft de Jury vastgesteld dat de advertentie naliet om de door het Convenant opgelegde educatieve slogan “Ons vakmanschap drink je met verstand” (in het Frans: “Notre savoir-faire se déguste avec sagesse”; in het Engels: “Taste our know-how wisely”) te vermelden, wat strijdig is met artikel 11.1 + Bijlage B, 1, (a), (v) van het Convenant.  

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in kwestie te wijzigen, en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.  

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder reeds na ontvangst van de klacht de verspreiding van deze advertentie heeft laten stopzetten.  

Adverteerder: MAKE YOUR OWN SPIRIT
Product/Dienst: Gin
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  19/05/2020