MAGNET MAGAZINES/DAG ALLEMAAL – 21/03/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont 3 dekentjes (Bumba, Plop en Samson).
Tekst: “Gratis superzacht Tv-dekentje naar keuze! Waarde €14,90 nu volledig gratis. Kies uit Bumba, Plop & Samson. Vanaf morgen bij Dag Allemaal”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is misleidend. De consument gaat ervan uit als men een Dag Allemaal koopt, men het dekentje er dan gratis bij krijgt, maar blijkbaar moet men sparen voor dit dekentje. Men dient 5 maal een aankoop te doen van dit weekblad.

Jurybeslissing

Vooreerst merkte de Jury op dat haar inziens sprake is van een gezamenlijk aanbod in de zin van artikel 54 WHPC: “wanneer de al dan niet kosteloze verkrijging van producten, diensten, alle andere voordelen, of titels waarmee men die kan verwerven, gebonden is aan de verkrijging van andere zelfs gelijke producten of diensten.” Het tweede lid van artikel 54 W.H.P.C. stelt vervolgens als principe dat ieder gezamenlijk aanbod, behoudens de [in de daaropvolgende artikelen bepaalde uitzonderingen] verboden is.
Stelt men de verkrijging van een bijkomend aanbod dus afhankelijk van de aankoop (de verkrijging) van een hoofdaanbod, dan valt men onder de toepassing van de afdeling ‘gezamenlijk aanbod'.
In casu stelt Dag Allemaal de verkrijging van een titel die recht geeft op de verkrijging van een gratis dekentje, afhankelijk van de aankoop van zijn weekblad.
De Jury wijst erop dat indien deze actie niet onder één van de toegelaten uitzonderingen op het principiële verbod van gezamenlijk aanbod kan worden ondergebracht, deze dan onwettelijk is. Zij heeft aan de adverteerder verzocht haar te willen bevestigen welke uitzondering van de WHPC deze actie rechtvaardigt.
Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat het inderdaad niet duidelijk is in de advertentie in kwestie dat het om een spaaractie gaat. Op voorwaarde dat het om een wettelijk gezamenlijk aanbod zou gaan, heeft de Jury op basis van art.23,1° WHPC en art. 5 van de IKK code de aanbeveling gedaan om deze reclame te wijzigen door de voorwaarden voor verkrijging van het gratis dekentje duidelijk en ondubbelzinnig in de reclame te vermelden.
Indien deze actie niet onder één van de uitzonderingen van het principiële verbod tot gezamenlijk aanbod zou kunnen worden ondergebracht, geldt de algemene aanbeveling om deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder stelde dat het niet om een verboden gezamenlijk aanbod gaat. Hij verduidelijkte dat de gratis TV-dekentjes kunnen bekomen worden : hetzij via de met spaarzegels gevulde spaarkaart in te wisselen in een winkelpunt naar keuze, hetzij door deze kaart en zegels na te tekenen, hetzij door een spaarkaart en zegels bij Dag Allemaal aan te vragen. Dit werd vermeld op de spaarkaart en deze wijze van deelname aan de actie is goed gekend en ingeburgerd, hetgeen blijkt uit het feit dat niet minder dan 140 mensen dergelijk verzoek overmaakten. Tenslotte bevestigde de adverteerder dat hij in het kader van volgende promotionele acties duidelijker melding zal maken van het feit dat het om een spaaractie gaat en welke de mogelijkheden zijn om aan deze actie deel te nemen.

Gelet op voorgaande heeft de Jury dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MAGNET MAGAZINES/DAG ALLEMAAL
Product/Dienst: Tv-dekentje
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  21/03/2007