MAGIC CHOCOLATES – 24/05/2016

Beschrijving van de reclame

Op de startpagina van de website staat in een bruin vak de volgende tekst onder een verbodsteken:
“Allergenen vrij
Onze chocolade is vrij van allergenen zoals sojalecithine, melk, lactose, ei, noten, pinda's, gluten. Hij is volledig allergenenvrij.
(14 Europese allergenen)
Wij gebruiken uitsluitend allergenenvrije ingrediënten en produceren de chocolade volledig zelf.
Allergenenvrije garantie”.

Wanneer men op de tekst “(14 Europese allergenen)” gaat staan met de computermuis verschijnt de volgende tekst:
“14 Europese allergenen:
selderij, glutenbevattende granen,
eieren, vis, lupine, melk, weekdieren,
mosterd, pinda’s, sesamzaad,
schaaldieren, soja, zwaveldioxide en
sulfieten, noten”.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat het hier alleen gaat om de declareerbare allergenen volgens de EU wetgeving. Die staan ook op de site genoemd, maar vrij van declareerbare allergenen is niet hetzelfde als vrij van allergenen. Cacao-allergie en vanille-allergie zijn bijvoorbeeld bekend, en uiteraard bevatten alle producten van het bedrijf cacao. Juist zou dus zijn de vermelding vrij van declareerbare allergenen, maar de bewering “allergenen vrij” is volgens de klager pertinent onjuist.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij op zijn website vermeldt dat zijn chocolade allergenenvrij is. Hierbij verwijst hij naar de Europese lijst van 14 allergenen. Wanneer men op de tekst “14 Europese allergenen” gaat staan met de computermuis, dan opent zich een venster waarbij de 14 betreffende allergenen worden opgelijst. De consument kan dus precies zien over welke allergenen het hier gaat.

Deze lijst van 14 allergenen is door de Europese Commissie opgenomen in de Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Deze verordening bepaalt welke informatie met betrekking tot de producten er verplicht op de verpakking moet worden vermeld.
Alle gebruikte ingrediënten moeten in de ingrediëntenlijst worden opgenomen. Bestanddelen die voorkomen op de lijst van de 14 allergenen moeten duidelijk op de verpakking worden vermeld als zijnde allergenen. Voor andere bestanddelen geldt deze verplichting niet.

Het is niet uitgesloten dat bepaalde mensen allergisch zijn voor bestanddelen die niet voorkomen op de Europese lijst van 14 allergenen. Zoals de klager vermeldt, zijn er bijvoorbeeld mensen die allergisch zijn aan cacao. Die mensen kunnen uiteraard geen pure chocolade eten, aangezien echte pure chocolade steeds cacao bevat. De aanwezigheid van cacao staat heel duidelijk vermeld op de ingrediëntenlijst, alsook op de voorkant van de verpakking. Volgens de adverteerder is het voor de consument heel duidelijk dat zijn chocolade cacao bevat.
In ieder geval vermeldt hij élk bestanddeel duidelijk op de ingrediëntenlijst wat volledig transparant is voor de consument. Zelfs als de consument allergisch is aan een bestanddeel dat niet voorkomt op de EU-lijst en dus niet als “allergeen” wordt aanzien volgens de EU-verordening (zoals vanille bijvoorbeeld), kan hij dit bestanddeel steeds terugvinden op de verpakking.

De adverteerder hecht zeer veel belang aan het aanbieden aan de consument van een puur, kwaliteitsvol product dat vrij is van allergenen (van de Europese lijst). Hij werkt dan ook uitsluitend met ingrediënten die alle zijn gecertifieerd als zijnde bio, vegan én vrij van (de EU 14) allergenen. Zijn bedrijf wordt ook jaarlijks geaudit door het certifiëringsorgaan Certisys. Hij voorziet bovendien voor de winkels die zijn producten afnemen een uitgebreide informatie ter plaatse met gedetailleerde uitleg over de producten, en in het bijzonder over de allergenen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de publicitaire tekst op de startpagina van de website van de adverteerder, die onder meer het volgende vermeldt:
“Allergenen vrij
Onze chocolade is vrij van allergenen zoals sojalecithine, melk, lactose, ei, noten, pinda's, gluten. Hij is volledig allergenenvrij.
(14 Europese allergenen)”.

Zij heeft vastgesteld dat, wanneer men op de tekst “(14 Europese allergenen)” gaat staan met de computermuis, de volgende tekst verschijnt:
“14 Europese allergenen:
selderij, glutenbevattende granen,
eieren, vis, lupine, melk, weekdieren,
mosterd, pinda’s, sesamzaad,
schaaldieren, soja, zwaveldioxide en
sulfieten, noten”.

Zij heeft er tevens ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat diens product vrij is van de 14 allergenen die zijn opgenomen in de Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten en dat alle bestanddelen duidelijk op de ingrediëntenlijst op de verpakking worden vermeld.

De Jury is van mening dat in de publicitaire tekst op de startpagina van de website van de adverteerder voldoende duidelijk wordt gemaakt dat de claim “allergenenvrij” of “vrij van allergenen” slechts betrekking heeft op deze allergenen die voorkomen in de lijst van allergenen van de voormelde Europese Verordening en dat de draagwijdte van de claim derhalve in voldoende duidelijke mate wordt gepreciseerd.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame op de website dienaangaande niet van aard is om de consument te misleiden op het vlak van de samenstelling van het product.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MAGIC CHOCOLATES
Product/Dienst: Chocolade
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/05/2016