MAGENTA – 19/01/2011

Beschrijving van de reclame

De affiche toont een afbeelding van Jezus genageld aan het kruis, gevolgd door de slogan “ Een sterk merk blijft hangen. Magenta Brandboosters”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame getuigt van een gebrek aan respect voor het kruisbeeld, het symbool bij uitstek van het christendom. Het gaat om een misbruik voor commerciële doeleinden. Deze reclame is aanstootgevend en geheel gespeend van humor, mochten de makers al die bedoeling gehad hebben.

Standpunt van de adverteerder

Deze werd op slechts 4 plaatsen opgehangen, bij wijze van test (Gent, Roeselare, Kortrijk en Knokke) gedurende de eerste 2 weken van december.

Deze baanaffiche diende als selfpromo en had een schokeffect à la Benneton destijds. Echter konden sommigen niet doordringen tot het tweede niveau, namelijk dat een sterk merk een crisis wel overleeft. De visual werd dan ook verwijderd van de website.

Jurybeslissing

Vooreerst heeft de Jury kennis genomen van de hoedanigheid van de klager en heeft haar bevoegdheid (obv art. 2 en 5 van het JEP reglement) bevestigd.

Vervolgens heeft de Jury vastgesteld dat deze reclame een afbeelding toont van Jezus genageld aan het kruis, gevolgd door de slogan “ Een sterk merk blijft hangen. Magenta Brandboosters”.

De Jury merkt op dat de kruisiging een kernelement uitmaakt van de christelijke godsdienst. Zij is van oordeel dat het gebruik hiervan voor commerciële doeleinden en met als doelstelling om een schokeffect te veroorzaken ongepast is. Zij heeft derhalve gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 2 van het Juryreglement.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat de affiche enkel de eerste 2 weken van december 2010 ingepland was en de afbeelding intussen ook van de website van de adverteerder verwijderd werd.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: MAGENTA
Product/Dienst: Magenta Brandboosters
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  19/01/2011