L’UNIVERSELLE – 11/07/2008

Beschrijving van de reclame

Advertentie 1 met als titel “GOOAALLL!!! L’Universelle…champion des conditions! » toont 6 verschillende modellen van het merk met prijsaanduiding (vanaf), specificaties omtrent de bestaande versies en CO2 uitstoot. Naast elke wagen staat een aanduiding: ECObonus 3% sur diesel (naast 1e wagen), LPG (2,3,4e wagen), Pas de TMC sur utilitaire 6 places (5e wagen) en Action Stockage (6e wagen) . Helemaal onderaan de advertentie staat in het rood “Garantie de 5 ans** 3ans totale + 2 ans moteur et boîte de vitesse. Ernaast in het groen “LPG disponible sur toute la gamme”.

Advertentie 2 toont dezelfde inhoud als advertentie 1, met daaronder de titel “Economie et Ecologie. L’Universelle se soucie de l’avenir de la planète et de votre compte en banque », gevolgd door een vergelijkende tabel die de kostprijs vergelijkt van van diesel/ benzine / LPG voor de Hyundai i30 en de Hyundai Tucson L.P.i.
Onderaan contactgegevens adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De reclame voor Hyundai is misleidend, meer bepaald voor de wagen GETZ waarvoor wordt voorgehouden dat deze verkrijgbaar is tegen de prijs van 8599 € voor een voertuig met ongekend brandstofverbruik (inbreuk op K.B. van 05/09/01) en met CO2-uitstoot van 118g CO2/km. Dit is foutief en verwarringstichtend. Voor een prijs van 8599 €, kan de consument een voertuig kopen dat minstens 130 g CO2/km uitstoot. Voor de andere modellen is er eveneens inbreuk.

Deze reclame is buitengewoon. Zij bevat namelijk de volgende schandalige bewering: Economie et Ecologie gevolgd door “ L’Universelle se soucie de l’avenir de la planète et de votre compte en banque”, zonder te vermelden op welke vlak de toekomst van de planeet belangrijk is.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de gegevens inzake brandstofverbruik niet vermeld werden in beide advertenties, hetgeen strijdig is met het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 (en bijlage IV) betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de de CO2-uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto’s.

Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat de advertenties in kwestie voor elk afgebeeld voertuig een prijs « vanaf » vermelden, terwijl de advertenties slechts een enkele waarde weergeven inzake de CO2 uitstoot.

Indien de vermelding “vanaf” meer dan één model dekt, dienen óf de officiële brandstofverbruiksgegevens en CO2 gegevens voor alle vermelde modellen óf een reeks gegevens variërend van het slechtste tot het beste brandstofverbruik/CO2 te worden opgenomen, en dit op basis van bijlage IV van het voornoemde K.B.

Indien de vermelding “vanaf” verscheidene varianten en/of uitvoeringen beoogt die onder één model zijn gegroepeerd, zijn de op te geven waarden voor het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van dat model gebaseerd op de uitvoering en/of versie met het hoogste officiële brandstofverbruik/CO2 uitstoot binnen die groep, en dit op basis van art. 1, 7° en 8° van het voornoemde K.B.

Wat betreft de tweede advertentie heeft de Jury vastgesteld dat zij het volgende vermeldt: “Economie et écologie. L’universelle se soucie de l’avenir de la planète …. ».

De Jury is van oordeel dat deze vermeldingen strijdig zijn met art. 1 van de milieureclamecode die namelijk bepaalt dat de reclame derwijze moet worden opgevat dat ze niet onrechtmatig inspeelt op de bekommernissen voor het milieu van de maatschappij in haar geheel, noch een mogelijk gebrek aan kennis in deze materie mag uitbuiten.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat deze tweede advertentie de kostprijs van het brandstofverbruik per 1000 km weergeeft. Rekening houdend met de huidige (schommelingen van de prijzen in deze sector), is de Jury van oordeel dat de vermelding van deze gegevens van aard zijn om de consument te misleiden (art. 94/6 van de wet van 5 juni 2007 tot wijziging van de wet op de handelspraktijken.).

Gelet op wat voorafgaat, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze advertenties te wijzigen teneinde deze in overeenstemming te brengen met bovenvermelde bepalingen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde nota te hebben genomen van de beslissing van de Jury en dat hij erop zou toezien dat deze fouten zich niet meer zouden voordoen in de toekomst.

Aangezien geen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: L'UNIVERSELLE
Product/Dienst: Hyundai
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid, Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  11/07/2008