LUNCH GARDEN – DAVID ANTOINE – 28/06/2023

Beschrijving van de reclame

De Instagrampost toont de influencer en zijn moeder in een vestiging van de adverteerder. Daarnaast onder andere de vermelding “Une tradition depuis tout petit, la fête des mères, c’est chez @lunch.garden”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat er geen vereiste vermelding aanwezig is die aangeeft dat deze Instagrampost een commerciële samenwerking is.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft zowel de betrokken influencer als het betrokken bedrijf om een reactie verzocht.

De influencer deelde mee dat zijn publicitaire posts normaal de nodige vermeldingen bevatten, maar dat het hier een vergetelheid van zijn kant betreft en dat hij zich hiervoor verontschuldigt. Hij gaf aan dat hij de vermelding onmiddellijk heeft toegevoegd en dat hij in de toekomst extra aandachtig zal zijn.

Het betrokken bedrijf wenste ook zijn excuses aan te bieden voor deze vergetelheid. De influencer werd op de hoogte gebracht en zou dit meteen hebben rechtgezet. Het bedrijf heeft contact opgenomen met zijn influencersbureau waarmee hij het contract met de betrokken influencer heeft afgesloten en ze hebben samen bekeken hoe zij dit in de toekomst kunnen vermijden en meer controles kunnen uitvoeren alvorens er een post wordt geplaatst, zodat deze steeds conform de regelgeving is.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klager verwees naar een post op het Instagramaccount van de betrokken influencer en erop wees dat er geen vereiste vermelding was om aan te geven dat het om een commerciële samenwerking ging.

Zij heeft vastgesteld dat de post in kwestie de influencer en zijn moeder toont in een vestiging van de adverteerder met onder andere de vermelding “Une tradition depuis tout petit, la fête des mères, c’est chez @lunch.garden”.

Naar aanleiding van de reactie van de adverteerder en de betrokken influencer heeft de Jury genoteerd dat het om een vergetelheid ging en dat de betrokken post meteen werd aangepast.

De Jury heeft dit dossier onderzocht op basis van artikel 7 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel dat bepaalt dat marketingcommunicatie duidelijk als zodanig herkenbaar moet zijn, ongeacht de vorm en het gebruikte medium, en dat als een advertentie verschijnt in een medium dat nieuws of redactioneel materiaal bevat, ze zo moet worden voorgesteld dat ze makkelijk herkenbaar is als advertentie, en in het licht van de Aanbevelingen inzake influencer marketing.

Zij is van mening dat de betrokken post onvoldoende elementen bevatte opdat zijn commerciële aard gemakkelijk herkenbaar zou zijn voor de gemiddelde consument.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken commerciële communicatie niet duidelijk als zodanig herkenbaar was, op het moment van de klacht, ten aanzien van andere communicaties aanwezig op het account van de influencer.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft zij de adverteerder en de influencer verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft zij genoteerd dat de vermelding “#Annonce” intussen werd toegevoegd.

Adverteerder: LUNCH GARDEN – DAVID ANTOINE
Product/Dienst: Lunch Garden
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Datum afsluiting:  28/06/2023