LUMINUS – 24/04/2017

Beschrijving van de reclame

De banner vermeldt het logo van de adverteerder en de volgende tekst:
“In België mogen we trots zijn op onze elektriciteit: 100% Belgisch, 100% groen.”;
“Ontdek hier het nieuwe tarief #BeGreen”.

Op de website wordt onder meer het volgende vermeld:
“Ontdek #BeGreen Fix. 100% Belgisch, 100% groen.”.
Als men hierop klikt komt men op een pagina waar men onder “Productdetails” onder meer het volgende kan lezen:
“100% Belgisch en 100% groen
Uw elektriciteit is 100% Belgisch groen, dus uitsluitend afkomstig van Belgische hernieuwbare energiebronnen.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat Luminus zichzelf “100% Belgisch” noemt in de reclame op de banner maar dat als men verder leest, het over 100% groene energie geproduceerd in België gaat. Volgens hem komt het zo in de slogans niet over en is dit misleidend want Luminus is voor meer dan 60% in handen van Electricité de France, dus minder dan 40% Belgisch. De klager heeft bijkomend meegedeeld dat het op de site van Luminus zelf wel iets genuanceerder is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de campagne waarover sprake over het tarief #BeGreen gaat dat hierin bestaat dat de energie die geleverd wordt onder dit contract voor 100% van Belgische bodem is en bovendien voor 100% opgewekt is met hernieuwbare/groene energiebronnen. Volgens hem is er in de tekst van de online campagne overduidelijk en ondubbelzinnig sprake van “het tarief/de elektriciteit #BeGreen” en wordt in geen opzicht verwarring of misleiding veroorzaakt over het feit of Luminus ‘an sich’ Belgisch zou zijn of niet.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclamebanner en de reclame op de website van de adverteerder en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de campagne in kwestie betrekking heeft op het elektriciteitstarief #BeGreen van de adverteerder.

De Jury is van mening dat zowel uit de tekst op de reclamebanner als uit de tekst van de reclame op de website van de adverteerder duidelijk blijkt dat de claim “100% Belgisch” betrekking heeft op het gepromote product en niet op de adverteerder zelf zoals de klager het interpreteert.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument op dit vlak te misleiden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LUMINUS
Product/Dienst: Elektriciteit
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/04/2017