LUFTHANSA – 29/09/2004

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een hond die blaft en een vrouw die het volgende vraagt aan een man : « Tu peux surveiller Poupette ? J'en ai pour une minute » . De man : « Bien sûr. Oui Poupette du calme elle va revenir. Oh tu veux jouer. Tiens attrape la boulette. Allez hop ». (Men hoort een wagen remmen en dat de hond wordt aangereden). « Poupette !!!! ». Vervolgens zegt een andere mannenstem :« Vous voudriez disparaître. Là, maintenant, tout de suite. Allez vite voir nos nouvelles promotions sur Lufthansa.be et réservez online pour les meilleurs prix. Lufthansa, there is no better way to fly ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is een schande en getuigt van een totaal gebrek aan respect t.a.v het leven van een dier en t.a.v de personen die een dergelijk drama beleefd hebben. De dood van een dier is geen geschikt onderwerp om grapjes over te maken en is evenmin geschikt voor reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het geenszins zijn bedoeling was om luisteraars te kwetsen en na ontvangst van 2 klachten heeft hij deze spot dan ook onmiddellijk ingetrokken. Hij betreurt het dat deze spot verkeerd geïnterpreteerd werd.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat deze boodschap niet getuigt van goede smaak. Daar dergelijke vorm van communicatie, die geen enkel verband vertoont met het voorwerp van de reclame in kwestie, sommige mensen kan kwetsen en negatieve reacties kan uitlokken, heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat deze spot inderdaad werd stopgezet en niet meer zal uitgezonden worden.

Adverteerder: LUFTHANSA
Product/Dienst: Vluchten
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  29/09/2004