L’OREAL – SA IPM – 04/07/2017

Beschrijving van de reclame

De klager verwees naar een artikel verschenen op de website van het dagblad in de rubriek Lifestyle « Mode et beauté ». Het artikel met de titel « Coup de cœur : Le Colossal Big Shot de Maybelline qui nous fait des cils dingues ! » is ondertekend met E.W. en bevat de mening van de journaliste inzake het product in kwestie. Het bevat eveneens een foto van een vrouw die zich opmaakt met het product in kwestie en een foto van het product met de vermelding « The Colossal Big Shot, de Maybelline, 11.99€ ».

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een publireportage zonder identificatie.

Standpunt van de adverteerder

Het betreffende merk deelde mee dat het geenszins gaat om een vermomde reclame aangezien de journaliste, na de persmap van het product te hebben ontvangen en het te hebben uitgeprobeerd, op eigen initiatief besloten heeft om zelf een artikel te schrijven en dit zonder de minste financiële tegenprestatie vanwege het merk en zonder dit het artikel voorafgaandelijk te hebben voorgelegd.
Het artikel werd dus gepubliceerd in twee dagbladen en was ondertekend door de journaliste (wat overigens doorgaans niet het geval is bij “publireportages”). Er is derhalve geen enkele reden om hier de vermelding “publireportage” te moeten aanbrengen aangezien het daar in dit geval niet om gaat.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de klacht betrekking heeft op een artikel verschenen op de website van een dagblad in de rubriek Lifestyle « Mode et beauté » en met als titel « Coup de cœur : Le Colossal Big Shot de Maybelline qui nous fait des cils dingues ! ».

Ingevolge het antwoord van het merk in kwestie heeft zij tevens terdege nota genomen van het feit dat de journaliste zelf besloten heeft een artikel te schrijven en dit zonder financiële tegenprestatie vanwege het merk en zonder dit het artikel voorafgaandelijk te hebben voorgelegd.

Gelet op het feit dat het merk op geen enkele manier heeft deelgenomen aan de redactie of aan de verschijning van het artikel in kwestie, noch financieel noch wat betreft de inhoud zelf van het artikel, is de Jury van oordeel dat het gaat om redactionele inhoud en niet om reclame-inhoud.

De Jury heeft de klacht derhalve ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: L'OREAL – SA IPM
Product/Dienst: Colossal Big Shot – La Libre
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  04/07/2017