L’OREAL – 24/04/2019

Beschrijving van de reclame

De Franstalige radiospots gaan als volgt:  

VO : « Elisabeth Bouhadana, Directrice scientifique internationale L’Oréal Paris répond à vos questions. Aujourd’hui, Laurence. » 
Laurence : « Bonjour, comment être certaine que les soins anti-âge L’Oréal Paris soient sûrs pour ma peau ? » 
Elisabeth : « Chez L’Oréal Paris, la tolérance de tous nos soins, comme Revitalift ou Age Perfect, est évaluée sur tous types de peau, même sensibles. Plus de 600 applications sont faites sous contrôle dermatologique. » 
Laurence : « Et vous ne testez pas sur les animaux ? » 
Elisabeth : « Non, L’Oréal Paris ne teste aucun produit sur les animaux. » 
Laurence : « Et pour l’efficacité ? » 
Elisabeth : « Nos tests d’efficacité sont réalisés par des instituts indépendants et donc 100% objectifs. » 

VO : « Elisabeth Bouhadana, Directrice scientifique internationale L’Oréal Paris répond à vos questions. Aujourd’hui, Marie. » 
Marie : « Bonjour, comment être sûre que les ingrédients des soins L’Oréal Paris soient sans danger pour ma peau ? » 
Elisabeth : « Parce que nous ne sélectionnons que des ingrédients qui ont prouvé une excellente tolérance notamment grâce à des tests sur peaux reconstruites. De plus, tous nos soins, comme Revitalift et Age Perfect, sont testés sous contrôle dermatologique de manière 100 % objective. » 
Marie : « Et vous ne testez pas sur les animaux ? » 
Elisabeth : « Non, L’Oréal Paris ne teste aucun produit sur les animaux. C’est d’ailleurs notre engagement depuis plus de 30 ans. »

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar de reclame in de vorm van een interview en is in het bijzonder verontwaardigd door het antwoord waarbij er gezegd wordt dat de adverteerder geen enkel product test op dieren en dat dit sinds 30 jaar een engagement is. Volgens hem is dit absoluut niet waar en gaat het om misleidende reclame. 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder is verbaasd een klacht te ontvangen over een claim van niet-testen op dieren aangezien dierproeven sinds talrijke jaren verboden zijn in de cosmetica-industrie (artikel 18 van de Europese verordening betreffende cosmetische producten 1223/2009). Het gebruik van dieren om de schadelijkheid van afgewerkte cosmetische producten te evalueren is in Europa verboden sinds 2004, terwijl het verbod op dierproeven om de toxiciteit van ingrediënten te voorspellen, en ook het op de markt brengen van producten die ingrediënten bevatten die op dieren werden getest voor commerciële doeleinden, sinds 11 maart 2013 van toepassing is.  

Hij deelde vervolgens mee dat, naast dit verbod, zijn onderzoeks- en ontwikkelingsteams al sinds 1970 hebben gewerkt aan de ontwikkeling van methodes die een alternatief kunnen bieden voor dierproeven, waarbij een voorbeeld van dergelijke alternatieve methodes de ontwikkeling van gereconstrueerde menselijke huid is, en dat in 2008 het ECVAM (European Center for Validation of Alternative Methods) een alternatieve methode voor de evaluatie van huidirritatie valideerde die op zijn model van gereconstrueerde menselijke opperhuid berust. Deze belangrijke technologische doorbraken hebben hem de mogelijkheid gegeven om de dierproeven te stoppen voor de evaluatie van de tolerantie en van de veiligheid van zijn producten sinds 1989, ofwel 15 jaar voordat de Europese regelgeving dit verplichtte.  

Tot slot bevestigde hij dat hij sinds meer dan 30 jaar geen enkele van zijn afgewerkte producten of ingrediënten op dieren test. Integendeel, hij streeft steeds en wereldwijd naar de ontwikkeling en validatie door de homologatie-instellingen van alternatieve methoden voor dierproeven. Het is net dit engagement dat hij bij het publiek wilde bekendmaken met zijn reclameboodschap. 

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de betrokken radiospots en van de klacht dienaangaande.  

Zij heeft vastgesteld dat men in deze spots onder andere hoort dat “L’Oréal Paris ne teste aucun produit sur les animaux.” en dat een van de spots toevoegt: “C’est d’ailleurs notre engagement depuis plus de 30 ans.”.  

Zij heeft vervolgens kennisgenomen van het antwoord van de adverteerder die vooreerst verwijst naar Europese verboden met betrekking tot dierproeven in de cosmetische industrie en die vervolgens verduidelijkt dat de ontwikkeling van alternatieve testmethodes, gevalideerd door de homologatie-instellingen die opgezet werden door de betrokken regelgeving, hem de mogelijkheid heeft gegeven om te stoppen met het testen van producten op dieren zelfs vóór deze verboden.  

De Jury heeft terdege nota genomen van de informatie die door de adverteerder werd aangebracht met betrekking tot de proeven in kwestie en de verschillende data in dat verband en is van mening dat de verstrekte gedetailleerde informatie de voormelde beweringen afdoende ondersteunt.  

De Jury is derhalve van oordeel dat de radiospots in kwestie niet van aard zijn om de luisteraar te misleiden op deze punten. 

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten. 

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: L'OREAL
Product/Dienst: L’Oréal
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Cosmetica
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  24/04/2019