LOGITECH – 05/01/2010

Beschrijving van de reclame

Advertentie (A4) toont een man die in een zetel zit met in de linkerhand een afstandsbediening en met zijn rechterhand raakt hij het achterwerk van de vrouw aan die naast hem staat. Beiden lachen.
Tekst onderaan: «Gardez une main libre. Contrôlez tous vos appareils avec une seule télécommande universelle ».

Motivering van de klacht(en)

Beeld van vulgair seksisme: de vrouw wordt aangeboden, de man heeft zijn hand op haar achterwerk. Is haar achterwerk ook een soort van afstandsbediening? Wat aannemelijk zou zijn gezien de positie van de hand van de man. De gelaatsuitdrukking en haar houding lijken te zeggen dat ze dat graag heeft, dat ze daarvoor daar is (een apparaat zoals de andere?). Het is een beeld van de vrouw die bestaat voor het plezier en op bestelling van de man. Wat is er meer seksistisch of vernederend.
Het is ongelooflijk dat dergelijk beeld kan verspreid worden door een medium met een grote doelgroep zoals dit televisiemagazine.

Voor de klager is het duidelijk, hij zal nooit Logitech kopen. Kwestie van respect voor de waardigheid van de mens.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat deze reclame een bijzonder populair Logitech product moet voorstellen met hulp van de stand-up comedian Alex Agnew.

De adverteerder voegde daaraan toe dat deze advertentie slechts gedurende een week (van 14 tot 20 december 2009) verscheen in volgende magazines: Télé Moustique, Humo, Chee, TV Familie en Gunk Magazine. Het is niet voorzien om deze campagne verder te zetten.

De adverteerder betreurt oprecht elke belediging die deze reclame zou kunnen veroorzaakt hebben en zal voor volgende reclamecampagnes rekening houden met alle opmerkingen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie met de tekst « Gardez une main libre » een man in een zetel toont die een afstandsbediening in de rechterhand houdt en met zijn linkerhand het achterwerk van een vrouw aanraakt, die met geplooide benen voor hem staat.

De Jury is van mening dat deze enscenering ongemanieerd is en dat het gaat over een cliché van slechte smaak. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan teweegbrengen bij het publiek, heeft de Jury gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 2 van haar reglement.

Ingevolge het schrijven van de adverteerder, heeft de Jury genoteerd dat deze advertentie niet meer verspreid wordt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LOGITECH
Product/Dienst: Universele afstandsbediening
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  05/01/2010