LIDL – 21/03/2018

Beschrijving van de reclame

De voice-over zegt onder meer: « C’est le festival des prix ronds chez Lidl. Et devinez ce qui est en promo cette semaine, c’est un raisin qui a pas de problèmes, facile hein ! (geluid van een buzzer) Ah ben non, c’est des raisins blancs sans pépins. Pas de problèmes, pas de pépins ! ».

Motivering van de klacht(en)

De klager is verontwaardigd door de reclame die pitloze witte druiven promoot door te insisteren op het feit dat ze wit zijn. Volgens hem is dit duidelijk racisme ten aanzien van zwarten.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een promotie inzake pitloze witte druiven aankondigt.

Zij is van mening dat deze spot duidelijk een woordspeling gebruikt in een scène die verwijst naar een quiz.

Zij is eveneens van mening dat de spot geen element bevat dat van aard is om racisme op te roepen en dat de gemiddelde consument de reclame niet zal interpreteren in de zin dat de klager eraan geeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om een bepaalde categorie van personen te discrimineren of te denigreren.

De Jury heeft derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt en heeft de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LIDL
Product/Dienst: Pitloze witte druiven
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  21/03/2018