LIDL – 20/03/2017

Beschrijving van de reclame

De affiche toont aan de linkerkant een matras met de tekst “om baby’s te maken” en aan de rechterkant een body voor een baby met de tekst “om ze aan te kleden”. Onderaan “Je vindt alles op lidl-shop.be” en het logo van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat zijn zoon van tien jaar gechoqueerd was door de ondertoon van de tekst die een seksuele handeling suggereert.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de affiche kadert in een breder geheel van POS-uitingen ter ondersteuning van de onlineshop van Lidl België. Hij wenste de breedte van de webshop in de kijker te zetten, waarbij tal van producten weergegeven worden. De boodschap werd ludiek vormgegeven en wees in alles op de veelzijdigheid van het aangeboden assortiment.
De uiting waarover sprake is dus een eerder fragmentarisch gegeven binnen deze campagne. De uitingen zijn enkel in en rond het winkelpunt verschenen. De desbetreffende affiche werd op geen enkele drager alleenstaand weergegeven en de uiting is slechts één deel van de knipoog waarmee de adverteerder zijn campagne vormgegeven heeft.
Hij is er zich van bewust dat een dergelijke humoristische knipoog de nodige omzichtigheid vraagt en verwijst naar de regels inzake humor waaruit blijkt dat deze communicatie nergens tegen de opgelegde regels ingaat. Hij betreurt het dat deze humoristische communicatie anno 2017 door een individu als ongepast wordt ervaren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de affiche in kwestie aan de linkerkant een matras toont met de tekst “om baby’s te maken” en aan de rechterkant een body voor een baby met de tekst “om ze aan te kleden”, met onderaan “Je vindt alles op lidl-shop.be” en het logo van de adverteerder.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat deze affiche één van de reclame-uitingen is, gebaseerd op hetzelfde principe van de diversiteit van producten, die gebruikt worden om promotie te voeren voor de onlinewinkel van de adverteerder.

De Jury is van oordeel dat de reclame geen visueel of tekstueel element bevat dat indruist tegen de geldende fatsoensnormen en niet van aard is om morele schade te veroorzaken bij kinderen.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclame niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LIDL
Product/Dienst: Lidl webshop
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/03/2017