LIDL – 16/10/2018

Beschrijving van de reclame

De advertentie met de titel “Opgeroepen als bijzitter gisteren? Wenen!” bevat de volgende tekst:
“Want als bijzitter voor de verkiezingen heb je afscheid moeten nemen van je zondag. Innige deelneming. Om je te troosten vind je hieronder een kortingsbon voor een gratis lat chocolade bij Lidl. Chocolade is namelijk ideaal om je tranen mee te drogen, om op te eten, en vooral: om er een stukje van je verloren zondag mee terug te winnen!
Hoe dat dan precies werkt? Wel, alle chocolade bij Lidl is duurzaam, dus is je chocolade snel gekozen en win je tijd. Stop dus met snotteren, snuit je nuis in deze advertentie (best eerst de kortingsbon eruit knippen) en haal je glimlach terug boven!”.
Daaronder een bon om uit te knippen voor chocolade met onder andere de vermelding “Eén lat chocolade om je tranen mee te drogen.”
Daaronder de slogan “Win je verloren tijd terug bij Lidl” en het logo van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt het vreemd dat de rol van bijzitter gepresenteerd wordt als iets om mee te wenen terwijl deze rol een dienst is die elke Belg geacht wordt te verlenen aan de bevolking en geen karwei. Zij is gechoqueerd door het erg negatieve aspect van deze reclame.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de advertentie die verschenen is de dag na de verkiezingen en verwijst naar de rol van bijzitter, en die een bon bevat voor een lat chocolade en de slogan “Win je verloren tijd terug bij Lidl”.

Zij is van mening dat de volledige tekst van de advertentie, die begint met aan te geven dat het om te wenen is als je opgeroepen bent als bijzitter en verder gaat met hen te willen troosten met chocolade, een duidelijke humoristische connotatie heeft en overdreven beweringen bevat die niet letterlijk opgevat dienen te worden.

Volgens de Jury zal het absurde en karikaturale karakter van de tekst van de advertentie ook ontegensprekelijk duidelijk zijn voor het grote publiek.

Zij is derhalve van mening dat deze advertentie door de gemiddelde consument niet geïnterpreteerd zal worden als het uitdragen van een negatief beeld van de rol van bijzitter in een realistische context.

Gelet op het voorgaande, is de Jury van oordeel dat de advertentie niet in strijd is met de JEP-Regels inzake de afbeelding van de mens en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LIDL
Product/Dienst: Chocolade
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  16/10/2018