LIDL – 14/09/2010

Beschrijving van de reclame

Op de website www.lidl.be wordt bij de aanbiedingen een Espressoapparaat aangeboden voor € 54,99* per stuk.

Daaronder bevindt zich een afbeelding van het apparaat met daarnaast de omschrijving: “met krachtige 15-bar pompdruk en zeefsysteem voor een ideaal schuimlaagje; met twee filters; 2-in-1 hoogdrukmondstuk voor het schuimig maken van melk of voor het opwarmen van drankjes; geschikt voor espressopads en gemalen koffie; automatische drukuitschakeling; max. 1.100 watt; max. 1,5 l, 3 jaar garantie.”

Daaronder in kleine letters: “*Aanbod geldig op de vermelde dagen en zolang de voorraad strekt. Inclusief recyclagebijdrage voor de prijzen van elektrische en elektronische artikelen. Aanbod geldig onder voorbehoud van eventuele zetfouten. Niet alle tijdelijke aanbiedingen zijn beschikbaar bij Lidl Anderlecht en Brussel-Centrum. Schoenen, kousen, mutsen, sjaals, handschoenen, sportzakken en sportkledij zijn niet te verkrijgen bij Lidl Sint-Agatha-Berchem.”

Motivering van de klacht(en)

De klager ging op 22 juli naar de Lidl Rotterdamstraat, maar er waren geen espressoapparaten meer beschikbaar. Bij navraag bleek dat er 5 of 6 apparaten te koop waren. Men lokt de klanten naar de winkel en het aanbod is onredelijk laag. De klager heeft dit al verscheidene malen ervaren met aanbiedingen bij Lidl.

Standpunt van de adverteerder

Zoals blijkt uit de reclame (eenmalig verschenen) gaat het om een aanbieding geldig op donderdag 22 juli 2010. Onderaan de reclame staat vermeld dat de aanbieding enkel geldig is op de dagen vermeld in de folder en zolang de voorraad strekt.

De klantendienst heeft aan de JEP gemeld dat de klager nog steeds een espressoapparaat kan kopen aan dezelfde prijs en in een winkel naar keuze.

De verdeling van de promotieartikels over de verschillende winkels is geen eenvoudige zaak omdat moeilijk is in te schatten wat de vraag in een bepaalde winkel zal zijn. De adverteerder baseert zich op vroegere verkopen van promotieartikelen in de winkels om te bepalen hoeveel stuks in een bepaalde winkel worden geleverd. De adverteerder deelde de cijfers mee mbt het aantal aangekochte, verkochte en resterende stuks.

Hij deelde tevens mee dat elke verantwoordelijke in de winkels de uitdrukkelijke opdracht heeft om, in geval van uitverkoop van een bepaald artikel, de klant te helpen. Dit gebeurt door een onmiddellijke contactname door de verantwoordelijke met een andere Lidl-winkel in de omgeving teneinde het artikel te reserveren voor de betrokken klant. Deze laatste heeft dan de keuze om ofwel het product in de andere winkel zelf op te halen, ofwel het product door de oorspronkelijke Lidl winkel te laten afhalen in die andere winkel.Deze gratis hulp die de adverteerder aanbiedt, veronderstelt evenwel dat de klant zich meldt en de wens uitdrukt alsnog het betrokken product te bekomen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de website op donderdag 22 juli een expresso-apparaat aankondigt tegen de prijs van 54,99 euro. Deze aankondiging werd ook verspreid via folder.

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de klager genoteerd dat hij zich dezelfde dag naar Lidl heeft begeven, maar dat er blijkbaar slechts 5 à 6 apparaten ter beschikking waren en deze reeds uitverkocht waren.

De Jury heeft obv de toelichting van de adverteerder genoteerd dat hij de voorraad begroot heeft op basis van gelijkaardige acties in het verleden. De Jury nam kennis van het aantal aangeleverde en resterende stuks. In casu waren er nog stuks over en had de klant de mogelijkheid om het artikel alsnog te laten reserveren. Dit laatste werd blijkbaar niet voorgesteld aan de klager in de winkel zelf, maar werd wel achteraf aangeboden (na klacht bij de JEP) aan de klager.

Gelet op voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet misleidend is en geen inbreuk uitmaakt op art. 91,5° van de wet van 06.04.2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren mbt de inhoud van de reclame.

Los van de reclame werd aan de adverteerder aanbevolen om zijn winkelpunten nader te informeren en te sensibiliseren mbt deze dienstverlening tot nabestelling voor de klanten om gelijkaardige klachten in de toekomst te vermijden (cfr art 37 van de wet op de marktpraktijken).

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LIDL
Product/Dienst: Espressoapparaat
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  14/09/2010