LIDL – 13/09/2022

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
“Het zijn win win deals bij Lidl. Meer halen is minder betalen. Deze week, 2 bakjes rood fruit kopen is 20% korting. Win! Meer zelfs, 3 bakjes rood fruit kopen is 30% korting. Win Win! Want meer halen is minder betalen.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager meent dat de boodschap misleidend is en laat verstaan dat men door meer producten te kopen, minder zal betalen, wat feitelijk onjuist is.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de radiospot kadert in een bredere promotionele campagne om de klant in deze prijsgevoelige zomer extra voordeel aan te bieden, met een mechaniek van volumekorting. Vanzelfsprekend ligt de basisprijs van 3 bakjes hoger dan die van 2 bakjes, maar door de hogere kortingsgraad is er een forse daling in de stukprijs. De lijn “Meer halen, minder betalen” ondersteunt dan ook dit kortingsmechanisme. Hij betreurt het dat de luisteraar in kwestie zich misleid voelt, want hij meent dat de informatie zo duidelijk mogelijk weergegeven is in de commercial.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot waarop de klacht betrekking heeft volgens dewelke de boodschap misleidend zou zijn en zou laten verstaan dat men door meer producten te kopen, minder zal betalen, wat feitelijk onjuist is.

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame een korting van 20% aankondigt voor 2 bakjes rood fruit en een korting van 30% voor 3 bakjes rood fruit en afsluit met de slogan “Want meer halen is minder betalen.”.

Volgens haar is de boodschap van deze spot duidelijk en bestaat deze erin de klanten te informeren over de progressieve kortingen die van toepassing zijn bij aankoop van respectievelijk 2 en 3 producten.

In deze context is de Jury van mening dat de voormelde slogan het door de adverteerder naar voren gebrachte mechanisme van volumekorting illustreert en wel degelijk betrekking heeft op de daling van de stukprijs in geval van meervoudige aankopen. Zij is derhalve van mening dat de gemiddelde consument de slogan niet zal opvatten in de betekenis die de klager daaraan geeft.

De Jury is derhalve van oordeel dat de betrokken reclame niet van aard is om de consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LIDL
Product/Dienst: Lidl
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/09/2022