LIDL – 09/01/2019

Beschrijving van de reclame

1) Men hoort een koor zingen op de melodie van « Jingle Bells »: « Un Noël en famille, ensemble c’est tellement mieux mais le repas complet ça ne sera pas pour cette fois-ci. Vol-au-vent, vol-au-vent, vol-au-vent purée, en dessert des petits flans c’est ce qu’on va devoir manger. Vol-au-vent, vol-au-vent, vol-au-vent purée, on va devoir emprunter si on veut les inviter. »
VO: « Mais non, Noël tous ensemble c’est possible avec Lidl, grâce à notre gamme Délicieux : des produits pour les fêtes à petits prix. Lidl, pour tous ceux qui comptent. »

2) Men hoort een koor zingen op de melodie van « Jingle Bells »:
« Vol-au-vent, vol-au-vent, vol-au-vent purée, c’est ce qu’on va devoir manger si on veut les inviter. »
VO: « Mais non, Noël tous ensemble c’est possible avec Lidl, grâce à notre gamme Délicieux : cailles farcies, homard, fruits de mer. Découvrez à partir de cette semaine 30 produits supplémentaires. Lidl, pour tous ceux qui comptent. »

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vindt de reclame erg choquerend aangezien er gesuggereerd wordt dat ‘vol-au-vent puree’ slechts een menu is dat onwaardig is voor een feest terwijl fijnere producten aangeboden worden aan interessante prijzen in de winkels van de adverteerder. Dit is minachtend voor iedereen die slechts dit soort van basismenu kan betalen (of zelfs niet) en brengt het idee aan dat men een bepaalde soort andere producten moet consumeren (normalisering van ‘feestelijke’ producten) en moet afzien van datgene wat voor hen zelfs niet gewoon is.
De klaagster gaat ermee akkoord dat men reclame maakt voor de diversiteit van de producten maar niet door bepaalde producten en dus zij die deze consumeren te declasseren. Dit dwingt de mensen alleen maar tot overconsumptie ook al betekent dit dat ze zich in de schulden moeten steken om ‘op dezelfde hoogte’ te zijn en ‘op hetzelfde niveau’ te bestaan als de anderen, een kwestie van waardigheid. Volgens de klaagster mag geen enkel commercieel bedrijf hiermee spelen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de campagne-uiting deel uitmaakt van zijn kerstcampagne. De campagne vertelt hoe je met het Delicieux-gamma meer mensen kan uitnodigen voor de feestdagen dankzij de lage prijzen.

In de radio-uiting waar de klacht naar verwijst, horen we een kinderkoor op de melodie van Jingle Bells. De adverteerder betreurt het dat deze humoristische communicatie door een consument als “choquerend”, “minachtend” en “onrespectvol” werd ervaren.

Als adverteerder is hij er zich van bewust dat humor de nodige omzichtigheid vraagt. Hij wenst dan ook concreet te verwijzen naar de regels inzake humor waaruit blijkt dat deze communicatie nergens tegen de opgelegde regels ingaat. De communicatie kleineert of discrediteert geen persoon of groep personen, maakt geen pejoratieve zinspelingen op basis van geslacht, leeftijd of ras, noch zet de communicatie aan tot laakbaar gedrag.

Het betreft hier een zachte parodie op Jingle Bells, waarbij op humoristische wijze naar de mooie essentie van Kerst wordt verwezen: samen met vrienden en familie een mooie tijd beleven. Hij gebruikt de stijlfiguur van overdrijving, een frequent gebruikte vorm van humor, die in dit geval volgens de adverteerder op geen enkele manier door de gemiddelde consument als “choquerend”, “onrespectvol” of “minachtend” wordt ervaren.

Hij is ervan overtuigd dat ook in deze campagne met de nodige omzichtigheid de regels omtrent humor worden nageleefd, en dit niet alleen naar de letter maar ook de naar de geest van het aanvaardbare en fatsoenlijke binnen de hedendaagse maatschappij.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de betrokken radiospots beginnen met een parodie van een bekend liedje die de financiële problemen aanhaalt waarmee men geconfronteerd kan worden bij de organisatie van een kerstdiner en heeft er nota van genomen dat de campagne beoogt om als oplossing een gamma van feestproducten aan kleine prijzen voor te stellen.

Volgens de Jury zal het humoristische karakter van het concept van de radiospots duidelijk onderkend worden door de gemiddelde consument.

Zij is eveneens van mening dat de reclame geen neerbuigende bewoordingen bevat en niet aanzet tot overdreven consumptie.

De Jury is derhalve van oordeel dat de spots niet van aard zijn om een bepaalde groep van producten of personen te denigreren noch om als choquerend ten aanzien van hen over te komen bij de gemiddelde luisteraar.

Zij is eveneens van oordeel dat de spots niet getuigen van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef vanwege de adverteerder.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LIDL
Product/Dienst: Delicieux-assortiment
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  09/01/2019