LIDL – 08/01/2014

Beschrijving van de reclame

De reclame kondigt een actie aan om gratis een doos met 20 aperitiefhapjes te ontvangen in de Belgische winkels van de adverteerder en vermeldt onder meer: “Enkel geldig van 17/12/2013 tot en met 24/12/2013 of zolang de voorraad strekt.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om bedrieglijke reclame. Hij bezocht op 4 dagen tijd 3 verschillende winkels en overal waren de aperitiefhapjes zogezegd uitgeput. Ook in de vriezers was geen plaats voorzien voor dit product, wat volgens hem veel zegt over deze reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat in de overeenkomst tussen Sanoma Media en Lidl Belgium werd vertrokken van een oplage van 172.000 stuks. Hierbij werd een maximale redemptie van 5% gehanteerd, wat in de praktijk neerkomt op 8.600 stuks van het betrokken artikel 6251 Mini bladerdeeghapjes (3,99€). Dit percentage werd vastgelegd o.b.v. de historische ervaring van Sanoma Media hieromtrent aangezien dergelijke quota voor de adverteerder (Lidl) onmogelijk in te schatten zijn.

Concreet konden zijn klanten gebruik maken van de coupon vanaf 17.12.13 tot en met 24.12.13. Net voor deze periode waren zijn verkooppunten voorzien van 14.312 stuks (= beginstock) en tijdens de actieperiode werd er nog een aanlevering doorgevoerd van 8.500 stuks. In zijn totaliteit lag het stockniveau gevoelig hoger dan de initieel verwachte omzet op basis van het redemptiepercentage.

Tijdens de actieperiode merkte de adverteerder dat de geplande omzet zou worden overschreden. Onmiddellijk werd er intern een 'spoedbericht' verstuurd naar al zijn filialen met de melding dat bij dergelijke gevallen een vervangartikel aan de klant kon worden aangeboden (artikel 6767 Aperitiefhapjes - 5,99€). Bovendien werden gedupeerde klanten die contact opnamen met de klantendienst van een correcte tegenprestatie voorzien.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame in het weekblad Story een actie aankondigde om gratis aperitiefhapjes te ontvangen in de Belgische winkels van de adverteerder en onder meer vermeldde: “Enkel geldig van 17/12/2013 tot en met 24/12/2013 of zolang de voorraad strekt.”.

Ingevolge het schrijven van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen:
- dat rekening houdend met de historische ervaring van de uitgever werd vertrokken van een oplage van het weekblad van 172.000 waarbij 5% van de lezers van de actie gebruik zouden maken, zodat 8.600 stuks van het actieproduct werden voorzien;
- dat vóór de actieperiode in de filialen van de adverteerder een beginstock van 14.312 stuks van het actieproduct aanwezig was die tijdens deze periode werd aangevuld met 8.500 stuks;
- dat de beschikbare stock derhalve aanzienlijk hoger lag dan de geplande omzet.

De Jury heeft er ingevolge het schrijven van de adverteerder eveneens nota van genomen dat, toen de adverteerder merkte dat de geplande omzet desalniettemin zou worden overschreden, hij een spoedbericht verstuurde naar zijn filialen dat deze indien nodig een vervangartikel van een hogere geldwaarde aan de gedupeerde klanten konden aanbieden en dat andere gedupeerde klanten die contact opnamen met de klantendienst van de adverteerder een waardebon ontvingen.

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat deze reclame niet misleidend is en geen inbreuk uitmaakt op art. 91, 5° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: LIDL
Product/Dienst: Actie met gratis aperitiefhapjes
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/01/2014