LIDL – 04/02/2014

Beschrijving van de reclame

Foto’s tonen een winkelrek met daarin alcoholische dranken, niet-alcoholische dranken en snoepgoed naast elkaar.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager gaat het om een overtreding van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken, in het bijzonder van artikel 5.2. 

Het drankje Pataya richt zich tot kinderen en is niet alcoholisch. Het drankje staat wel tussen de alcoholische dranken en snoep. Verder is er ook een nieuw drankje Funtastix Cool Shot, tevens gericht op de jeugd. Dit drankje staat naast het niet-alcoholische Pataya en tevens in de buurt van snoep. 

Het is bijgevolg niet duidelijk welke dranken alcoholische dranken zijn en welke niet.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij voor de plaatsing van de artikelen in zijn verkoopruimtes gebruik maakt van ‘spiegelplannen’. Deze worden steeds opgemaakt rekening houdend met commerciële (bv. welke artikelen op ooghoogte) en juridische (bv. geen voeding en detergenten samen) doelstellingen.

In dit specifieke geval (filiaal Ninove) ging het over ‘restartikelen’ die foutief naast elkaar werden geplaatst wat inderdaad voor de nodige verwarring kan zorgen.

De adverteerder deelde tevens mee er alles aan te zullen doen om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden. Hij is zich ook ten volle bewust van zijn plicht, als handelaar, inzake de naleving van de wettelijke regels rond alcohol en jeugdbescherming. Hij verwijst terzake naar zijn kassasystemen die aan de kassier(ster) naar de leeftijd van de klant vragen en naar specifieke afficheringen hieromtrent aan de kassazone.

Jurybeslissing

De Jury heeft nota genomen van de door de klager meegedeelde informatie.

De Jury is van oordeel dat er alcoholhoudende dranken niet duidelijk als alcoholhoudende producten te koop aangeboden worden en dat er zo verwarring met niet-alcoholhoudende producten bestaat, wat in strijd is met artikel 5.2 van het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft de betrokken winkelier derhalve verzocht om de alcoholhoudende dranken te koop aan te bieden in overeenstemming met de voormelde bepaling.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie bevestigde dat hij het nodige zal doen om dergelijke fouten in de toekomst te vermijden.

Adverteerder: LIDL
Product/Dienst: Alcoholische dranken
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  04/02/2014