LIBERTY TV – 17/03/2011

Beschrijving van de reclame

Op Liberty TV werden verschillende reisbestemmingen aangeboden met prijsvermelding (alle prijzen vanaf), waaronder: Jordanie en Tenerife. Onderaan: website-adres en telefoonnummer.

Motivering van de klacht(en)

Liberty TV biedt reizen aan waarvan de aanbiedingen niet kloppen. Tientallen goedkope bestemmingen telkens met hetzelfde ref. nr. A 5424. Als men de site raadpleegt en naar dit nummer gaat zijn er geen aanbiedingen welke wel op de tv staan aangekondigd. Belt men ervoor dan proberen ze iets anders te verkopen wat veel duurder is. Blijft men aandringen dan wordt de lijn verbroken. Als men ref. nr. A 5424 vermeld beginnen telkens de problemen. De klager krijgt het vermoeden dat alles onder dit ref.nr. gefaked is.

De klager heeft meegedeeld dat de reclame voor Jordanie Aqaba hotel intercontinental 5* voor € 189,00 zeker al meer dan 10 dagen op hun tv programma staat. Men probeert telkens als hij daarvoor belt een reis van € 600,00 of € 700,00 in zijn nek te draaien. Men vertelt dan ook dat prijs afhankelijk is van vertrekdatum, maar de klager kan altijd, dus hij wilde hem boeken voor de prijs die getoond werd op hun tv zender. Toen werd de vraag gesteld onder welk ref. nr. die erop stond. Dat is iedere keer A 5424 en dan werd de telefoonverbinding verbroken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde de werkwijze uit van de promoties (tussen touroperator en reisbureaus). Hij deelde de link mee naar de website van de touroperator waar hij de aanbiedingen voor Jordanië en Tenerife gehaald had.

Hij bevestigde dat de verspreiding van deze twee spots heeft plaatsgevonden binnen de geldigheidsperiodes die aangekondigd waren door de touroperator in kwestie en dat de reclame die het voorwerp uitmaakt van huidige klacht al sinds lange tijd niet meer uitgezonden werd.

De referentie A5424 betreft geen referentie mbt de aanboden reizen, maar het licentienummer van de firma Liberty Channels (verplichte vermelding).

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de klager op 16.02.2011 stukken heeft aangebracht (printscreen+filmpje) die de aanbiedingen voor Jordanië en Tenerife op Liberty TV weergeven.
Volgens de adverteerder zouden deze aanbiedingen op het ogenblik van de klacht (februari 2011) niet meer uitgezonden zijn. Het ging om aanbiedingen die slechts geldig waren tot 06.01.2011 (Jordanië) en 13.01.2011 (Tenerife).

De Jury kan echter de exacte data van uitzending niet controleren. De Jury vestigt er de aandacht op dat indien deze aanbiedingen effectief zoals de klager beweert nog uitgezonden werden in februari 2011, dergelijke wijze van aankondiging inderdaad van aard is om de consument te misleiden mbt de beschikbaarheid van de aanbiedingen, hetgeen strijdig is met art. 88 van de wet op de marktpraktijken en art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De adverteerder bevestigde dat de aanbiedingen in kwestie niet meer uitgezonden worden.

De Jury heeft derhalve aan de adverteerder verzocht om in de toekomst de aanbiedingen correct op te volgen en meteen te verwijderen indien deze niet meer geldig zijn.

De Jury heeft vastgesteld dat de wijze van vermelding van het licentienummer (A5424) voor verwarring zorgt bij de kijker die dit aanziet als een referentienummer. De Jury heeft aan de adverteerder verzocht om dit licentienummer in de blauwe kader onderaan te vermelden (waar het website-adres en het telefoonnummer worden vermeld), voorafgegaan door een vermelding die duidelijk maakt dat het om een licentienummer gaat (bv: Lic. Nr.).

Gevolg

De adverteerder bevestigde dat hij de nodige maatregelen genomen heeft.

Adverteerder: LIBERTY TV
Product/Dienst: Aanbod reizen
Media: TV
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  17/03/2011