LEXUS – 25/11/2002

Beschrijving van de reclame

Met als titel : « Testdagen IS Serie : 25,26 en 28 oktober », toont een advertentie een wagen van het merk die met zijn 4 wielen op de stoep geparkeerd staat voor een luxueuze voedingswarenwinkel. De koffer van de wagen staat open en op de grond bevinden zich 2 gevulde papieren winkeltassen met voedingswaren. Baseline : “2-literversie. Voor fijnproevers”. Onder de advertentie bevindt zich een tekst die de eigenschappen van de wagen aanprijst, en die begint met de woorden : “Wie zijn horizon wil verruimen en kilometer na kilometer wil genieten, krijgt maar niet genoeg van de Lexus IS200 SportCross…” en die eindigt met “Ruimte genoeg voor een set golfsticks of voor al het lekkers dat u wil. Geef toe, met de nieuwe IS200 SportCross is het leven een festijn”. Vermelding van de slogan : “Geef voorrang aan veiligheid”, gevolgd door adressen van verschillende dealers.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame getuigt van een gebrek aan smaak en klasse. Er blijft geen plaats over, noch rechts, noch links van de wagen, en elke voetganger zal onvermijdelijk op zijn eigen risico de rijweg moeten gebruiken.
Deze boodschap banaliseert het niet naleven van de wegcode en spot met de veiligheidsslogan die zich onderaan de advertentie bevindt. De adverteerder doet er nog een cynische schep bovenop door te preciseren : het leven is een festijn.
Aan de opvoeding van de leerlingen wordt er veel energie besteed opdat zij andere weggebruikers zouden respecteren. Dit soort van beelden doet afbreuk aan de burgerzin.
Dit is niet enkel een flagrante inbreuk op de wegcode, maar is tevens een bewijs van een totaal gebrek aan respect voor de andere niet-gemotoriseerde weggebruikers voor wie de trottoirs voorbehouden zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij geenszins de bedoeling heeft gehad om autobestuurders aan te zetten tot het gebruik van het voetpad als parkeerzone of de wegcode met de voeten te treden. Hij benadrukte dat de afgebeelde situatie het laden en lossen van voertuigen naast de openbare weg (naast de zichtbare tramsporen) toelaat binnen bepaalde uren en aldus volledig conform de wegcode is.

Jurybeslissing

De Jury stelde vast dat de wijze waarop het voertuig in kwestie werd afgebeeld, het voor de consument alleszins niet toelaat om het op de door de adverteerder uitgelegde manier te percipiëren.
Voor de doorsnee lezer is de afgebeelde situatie niet conform met de wegcode hetgeen indruist tegen art. 5 van de Febiac-code. De Jury heeft aan de adverteerder dan ook de aanbeveling gedaan om deze advertentie niet meer te verspreiden.
De adverteerder liet weten dat hij deze aanbeveling zou naleven en deelde een herwerkte versie mee om de advertentie, die werd stopgezet, te vervangen. Na onderzoek van de herwerkte versie was de Jury van oordeel dat de aangebrachte wijzigingen (o.a. het bijwerken van de rand van het trottoir) zeer miniem waren en niet van aard zijn dat het voor de doorsnee lezer nu duidelijk zou zijn dat het niet langer om een voetpad gaat. De doorsnee consument zal dan ook nog steeds de indruk hebben dat de voetganger zich op de rijweg (hetzij de tramsporen) zal moeten begeven om voorbij het voertuig te geraken, hetgeen in strijd is met de veiligheidsvoorschriften en aldus met art. 5 van de code. Bijgevolg heeft de Jury de aanbeveling gedaan om deze herwerkte versie niet te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder liet gelden dat hij de argumentatie van de Jury niet deelt, maar de aanbeveling zal naleven en de campagne in kwestie zal stopzetten.

Adverteerder: LEXUS
Product/Dienst: Lexus IS200
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/11/2002