LEXUS – 18/10/1999

Beschrijving van de reclame

Met als titel “De nieuwe IS200. Passie in actie. Als u het alledaagse puur tijdverlies vindt”, beschrijft de advertentie de eigenschappen van de wagen waarbij deze wordt omschreven als “een geboren atleet.., een spierbundel onder een metalen huid” en de nadruk wordt gelegd op de passie van het autorijden. Naast de afbeelding van de wagen is een gedeelte van de kilometerteller te zien met slechts de cijfers van 160 tot 240 km/h., waarbij 200 km/h belicht is.

Motivering van de klacht(en)

Conformiteit met de code inzake reclame voor motorrijtuigen, hun onderdelen en toebehoren moet worden onderzocht wat betreft de verwijzing naar snelheid en gedrag dat in strijd is met de wegcode.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet weten dat de advertentie de communicatie van rijplezier en een gevoel van controle beoogt, terwijl de snelheidsmeter enkel om esthetische redenen is afgebeeld en het nooit de bedoeling was het publiek aan te sporen om sneller te rijden dan de wegcode toelaat.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de afbeelding die van aard is de aantrekkings-kracht van snelheid, in het bijzonder snelheden die niet toegelaten zijn door de wegcode, te suggereren, was de Jury van oordeel dat de advertentie strijdig is met de code en heeft zij aanbevolen deze te wijzigen of de verspreiding stop te zetten.

Gevolg

De adverteerder liet weten dat hij de verspreiding van de advertentie in de mate van het mogelijke zou vermijden maar zich niet kan verbinden tot een bepaalde datum omdat het een internationale campagne betreft. Na verzoek van de Jury om een uitdrukkelijke bevestiging van stopzetting mee te delen, liet de adverteerder weten dat nog 1 inlassing gepland was en de campagne daarna zou worden stopgezet.

Adverteerder: LEXUS
Product/Dienst: IS 200
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Jury
Datum afsluiting:  18/10/1999