LEXUS – 05/07/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : “De toekomst is hybride. En Lexus rijdt voorop” toont een wagen van het merk (RX 400h) met beschrijving van enkele kenmerken (motor, pk, CO2,…). Bovenaan in kleine vakjes worden tevens enkele algemene kenmerken dmv foto's/afbeeldingen in de verf gezet (krachtig en geluidsarm, het summum van benzine-elektrotechnologie, ongezien sterke prestaties, verbazingwekkend laag brandstofverbruik, meer efficiëntie met minder CO2 emissie), alsook 2 andere modellen (GS 450h s'werelds eerste hybride luxe sedan, LS 600h s'werelds eerste hybride luxe limousine met vierwielaandrijving).
Onderaan: vermelding van verbruik, CO2 uitstoot en contactgegevens.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame promoot “de kracht, ongezien sterke prestaties en de acceleratie”, hetgeen strijdig is met art. 1 van de Febiac code.
Er wordt ook verwezen naar “een verbazingwekkend laag brandstofverbruik en uitermate sterk gereduceerde CO2-emissie”, maar deze situeren zich boven de gestelde gemiddelde doelstellingen. De reclame buit aldus de gebrekkige kennis van de consument uit (art. 1 en 3 milieureclamecode) en suggereert ten onrechte dat deze wagens een milieuvoordeel zouden hebben (art. 4 milieureclamecode).
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat er in de advertentie gesproken wordt over een “geraffineerd vermogen”, “een ongezien soepele naadloze acceleratie”, m.a.w. soepel in gebruik, waarbij geen enkele verwijzing naar topsnelheid en/of acceleratievermogen wordt gemaakt. Hij is dus van mening dat deze reclame niet in strijd is met art. 1 van de Febiac Code.

Hij legt uit dat, inzake de CO2-uitstoot, hij met “sterk gereduceerde uitstoot” een vergelijking wil maken met benzinemodellen in dezelfde categorie van voertuigen.
Volgens de adverteerder is er op de markt geen ander voertuig in dezelfde categorie, dat dergelijke CO2 reductie kan voorleggen voor vergelijkbare prestaties. (de Lexus RX 350 heeft een CO2-uitstoot van 264 g/km; de Lexus RX 400h heeft een CO2-uitstoot van 192 g/km, wat neerkomt op een reductie van 27%).
Hij stelde dat op deze basis hij in deze categorie van vergelijkbare benzine-voertuigen voorop loopt. De adverteerder preciseerde dat hij zich niet vergelijkt met kleinere stadswagens waarvan hij de emissienorm niet kan evenaren.
Hij benadrukte tenslotte dat in de advertentie nergens wordt verwezen naar de gemiddelde Europese doelstellingen.

Jurybeslissing

Voor wat betreft het eerste deel van de klacht die preciseert dat de advertenties (Nl + Fr) in kwestie in strijd zouden zijn met artikel 1 van de Febiac Code (acceleratievermogen), is de Jury van mening dat de uitdrukking « krachtig geluidsarm » / « une puissance silencieuse », « accélération hors du commun, en douceur et sans aucun choc » / « ongezien soepele, naadloze acceleratie » enkel verwijst naar het stille karakter van de motor en het soepel verloop van acceleratie en niet naar de snelheid of het acceleratievermogen zelf.

Voor wat betreft de uitdrukking « ongezien sterke prestaties » / « des performances inégalées », is de Jury van mening dat de term « prestaties » / « performances » gericht is op het geheel van de kenmerken van de wagen en niet specifiek of exclusief op acceleratie of snelheid.

Rekening houdend met het voorgaande, is de Jury van mening dat de advertenties in kwestie niet in strijd zijn met artikel 1 van de Febiac Code.

Voor wat betreft het tweede deel van de klacht met betrekking tot de beweringen aangaande de CO2 uitstoot, is de Jury van mening dat de bewering van de klager, volgens wie « de gemiddelde CO2 reductiedoelstellingen die deel uitmaken van de vrijwillige verbintenissen van de Europese autoconstructeurs 140g/km bedragen voor 2008 » niet relevant is in het opzicht dat de advertenties in kwestie dit jaar verspreid werden, met name in 2007.

Bovendien blijkt uit de verklaring van de adverteerder dat er op de markt geen andere voertuigen bestaan in dezelfde categorie, die dergelijke CO2 reductie kunnen voorleggen voor vergelijkbare prestaties (de Lexus RX 350 heeft een CO2-uitstoot van 264 g/km, de Lexus RX 400 heeft een CO2-uitstoot van 192 g/km, wat op een reductie van 27% zou neerkomen). De adverteerder heeft in dit verband bewijsvoering aangeleverd.

Volgens de Jury richten de advertenties in kwestie zich dus enkel op wat hierboven vermeld werd, namelijk “les émissions de CO2 incroyablement faibles, positionnent le RX 400h comme le plus écologique de sa catégorie”/ « een uitermate sterk gereduceerde CO2-emissie maakt van de RX 400h bovendien de meest milieubewuste wagen van zijn klasse » alsook « une efficacité supérieure combinée à des émissions de CO2 inférieures » / « meer efficientie met minder C02-emissie ».

Bovendien is de Jury van mening dat de milieubeweringen in deze advertenties niet op een absolute manier geformuleerd zijn in die hoedanigheid dat ze zich enkel richten op voertuigen uit dezelfde categorie (« de meest milieubewuste wagen van zijn klasse » / « le plus écologique de sa catégorie »).

Rekening houdend met het voorgaande is de Jury van mening dat de advertenties in kwestie niet in strijd zijn met artikel E1 van de IKK Code, noch met de artikels 1,3 en 4 van de Milieureclamecode in de mate dat ze niet onrechtmatig inspelen op de bekommernis voor het milieu vanwege de maatschappij in haar geheel noch een mogelijk gebrek aan kennis in deze materie uitbuiten en ze geen bewering, aanduiding, afbeelding of voorstelling bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks kan misleiden nopens de eigenschappen en de kenmerken van een product of dienst met betrekking tot zijn gevolgen voor het leefmilieu.

Bij gebreke aan inbreuk op zelfdisciplinaire en wettelijke bepalingen heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: LEXUS
Product/Dienst: Lexus Hybride
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Milieu, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  05/07/2007